Nieuwsbericht

Kalkgraslanddikkopje in Limburg

dinsdag 1 juni 2010

In Zuid-Limburg is een kalkgraslanddikkopje waargenomen. Deze vlinder is sinds 1976 verdwenen uit Nederland. Het gaat hier waarschijnlijk om een zwerver en er zijn geen aanwijzingen dat de soort zich hier al gevestigd heeft.

Piet Brouwer fotografeerde op eerste pinksterdag een bijzondere vlinder op zijn tocht door het zuiden van Limburg. Bij nadere bestudering bleek het te gaan om een kalkgraslanddikkopje. Deze vlinder is in 1976 verdwenen uit Nederland. In 1981 was er nog een zwerver gezien en in 1990 is de soort door een particulier uitgezet bij Eijs. In 1991 verdween de soort ook daar weer en daarna is de soort niet meer in ons land aangetroffen. Het is een soort van schrale en droge kalkgraslanden. De waarneming van 24 mei ging om een vers vrouwtje, dat nog niet was gesleten, dus werd vermoed dat de vlinder daar of in de directe omgeving uit de pop was gekomen. Medewerkers van De Vlinderstichting hebben uitgebreid gezocht op de locatie en in de directe omgeving, maar hebben geen vlinders meer aangetroffen. Het zou dus toch kunnen gaan om een vlindertje dat vanuit het aangrenzende buitenland afkomstig is.