Nieuwsbericht

Kamermoties tegen afbraak natuurbeleid aangenomen

maandag 1 november 2010

Woensdagavond 27 oktober zijn twee moties van resp. D66 en Groen Links in de Tweede Kamer aangenomen in reactie op het regeerakkoord over natuur.

De eerste motie betekent dat het kabinet met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector moet overleggen over de invulling van de bezuinigingen op natuurbeleid. In dezelfde motie staat dat het kabinet moet voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van bestaande natuurgebieden in het natuurnetwerk achteruitgaat. Mede door een intensieve lobby en de actie van Natuurmonumenten schaarde de hele Tweede Kamer zich woensdagavond achter een oproep hiertoe van D66.
De andere aangenomen motie werd ingebracht door Groen Links. Hierin wordt de regering verzocht om een integrale visie te ontwikkelen op de te behalen doelen voor milieu, natuur en klimaat.

(Bron: website Natuurmonumenten)

Lees de moties.

Teken de petitie van Natuurmonumenten 'Als je van natuur houdt'