Nieuwsbericht

Kansen voor biodiversiteit in de gemeente

zondag 26 december 2021

Parken, groenstroken, bermen, tuinen, er zijn veel plekken in steden en dorpen waar planten en dieren zich thuis voelen. Er liggen grote kansen voor biodiversiteit in het stedelijk gebied, des te belangrijker omdat ze in het intensief gebruikte buitengebied sterk onder druk staan. De Vlinderstichting geeft een online inspiratiesessie over hoe we meer biodiversiteit krijgen in stad en dorp.

Er zijn volop kansen, maar dan moet wel in planning, inrichting en beheer rekening worden gehouden met flora en fauna. Er is gelukkig de laatste tijd meer aandacht voor natuur in de stad. In gemeenteraden worden moties aangenomen om meer aandacht voor ecologie en ook vanuit de bewoners komen steeds meer oproepen om planten en dieren in de stad te stimuleren. De reden dat het nu weer een ‘hot item’ is, is minder prettig.

Insecten verdwijnen

De achteruitgang van biodiversiteit wordt steeds duidelijker en de alarmerende berichten uit Duitse natuurgebieden, waar 75% van de insecten is verdwenen in 25 jaar, hebben veel mensen wakker geschud. Maar er zijn, juist in het stedelijk gebied, veel mogelijkheden om het groen zo in te richten dat het prima leefgebied wordt voor allerlei soorten planten en dieren. De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten, het is vooral een kwestie van alert zijn en de kansen grijpen.

Inspiratiesessie

Waterberging levert grote mogelijkheden voor biodiversiteit in de stad, hier Culemborg. Waterberging levert grote mogelijkheden voor biodiversiteit in de stad, hier Culemborg.

In verschillende gemeenten in Nederland zijn wijken waarin de straten genoemd zijn naar vlinders. De atalantadreef en het oranjetipjesplein bijvoorbeeld. De Vlinderstichting is in een aantal van die wijken, samen met groene trainees, actief aan de slag.

Om deze actie te ondersteunen, organiseren we voor gemeenten een online inspiratiesessie ‘Natuurvriendelijk Groenbeheer’. Medewerkers van alle gemeenten en groendiensten kunnen kosteloos meedoen. De sessie wordt 2 keer gegeven: op donderdag 20 januari 2022 en een tweede op maandag 21 februari 2022. De gemeenten die participeren in het project ‘Vlinderstraten’ krijgen bovendien advies en informatie op maat, om te zorgen dat die wijken niet alleen dankzij de straatnamen vol vlinders zitten, maar ook dankzij slimme toepassingen in het beheer van de buitenruimte.

 

De aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten, het is vooral een kwestie van alert zijn en de kansen grijpen.
Ja, ik schrijf me in voor de inspiratiesessie Natuurvriendelijk Groenbeheer

De Vlinderstichting organiseert een online inspiratiesessie Natuurvriendelijk Groenbeheer. Meld u hier aan!

Biodiversiteit gemeente Natuurbericht Vlinderstraten