Nieuwsbericht

Kastanjebruine uil (Xestia castanea) op Texel

donderdag 16 februari 2012

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 2 september 2011 blijkt een bijzondere waarneming te zijn gedaan op het eiland Texel. Marcel Groenendaal en Eline Reydon kregen bij de Mokbaai tijdens deze nacht een exemplaar van de kastanjebruine uil (Xestia castanea) op het laken.
 

Bijzondere vindplaats
Niet alleen gaat het hier om een zeldzame soort, de waarneming is juist ook heel bijzonder gezien de grote afstand tot de dichtstbijzijnde bekende vindplaatsen. De meest nabij gelegen waarneming betreft een melding van vier exemplaren van deze soort op de Bussumerheide nabij Crailo in 1970 door Jacques Wolschrijn, een wel heel lang geleden gedane waarneming dus.
Op de Waddeneilanden is de vlinder voor zover bekend nooit eerder waargenomen. Het zwaartepunt van de verspreiding in Nederland ligt in het zuidoosten van het land waar de vlinder met name in Mook, Nationaal Park De Meinweg, De Brand, De Peel en de Cartierheide met een zekere regelmaat wordt gezien. Daarbuiten zijn de waarnemingen meer incidenteel van aard. De meest recente en noordelijke daarvan betreft een waarneming van enkele exemplaren door Jan en Annie Rocks in het Bargerveen in 2009 en later in 2011.
 
Onverwachte waarneming
De kastanjebruine uil is een bewoner van heidevelden die daar voorkeur lijkt te hebben voor warmere plekken, met name zuidwestelijk gelegen 'terreinhellingen' en bosranden. De rupsen van deze uil leven op onder andere struikheide en dophei. Een populatie op Texel lijkt vanuit het oogpunt van leefomstandigheden niet onmogelijk, maar het plotseling verschijnen van deze soort op zo’n grote afstand van de dichtstbijzijnde vliegplaats is wel zeer opmerkelijk en het vermelden zeker waard.
Dergelijke waarnemingen zijn altijd verrassend en laten zien dat soorten soms op onverwachte plaatsen kunnen opduiken (of daar al eerder aanwezig waren zonder opgemerkt te zijn). Dat de Nationale Nachtvlindernacht een evenement is waarbij dergelijke waarnemingen zich in principe kunnen voordoen, bewijst het feit dat al eerder een opmerkelijke zeldzaamheid werd waargenomen (zie het nieuwsberichtje Liesgrasboorder heeft populatie in Hasselt). Bovendien maakt zo'n verrassende vondst het toch al steeds weer geslaagde jaarlijkse nachtvlinderevenement nog net even extra bijzonder.

KastanjebruineUil NationaleNachtvlindernacht Texel waarnemingen