Nieuwsbericht

Keizersmantel terug van weggeweest

maandag 20 juli 2015

De keizersmantel vliegt weer! Er zijn dit jaar alweer meldingen uit zes provincies. Toch staat deze prachtige dagvlinder sinds 1980 als ‘verdwenen uit Nederland’ te boek. De laatste jaren worden er echter steeds meer gezien. En ook jaren achtereen op dezelfde plekken.

Onderzoek laat zien dat met voldoende herstel van structuurrijke bossen met bosviooltjes zal de keizersmantel zich weer duurzaam kunnen vestigen.
De keizersmantel is een grote opvallende dagvlinder die velen vooral van vakanties kennen. In Nederland verdwenen de laatste populaties van de soort rond 1980. Daarna werden alleen nog zwervers gemeld, want de keizersmantel is een krachtige vlieger die Nederland makkelijk kan doorkruisen. Dat de soort toch uit ons land verdween, is te wijten aan de achteruitgang van de belangrijkste waardplant, het bosviooltje, en het dichter worden van de hakhoutbossen waar hij vroeger voorkwam. Dit is recentelijk met onderzoek onderbouwd: eiafzet door keizersmantels zie je alleen in bossen met veel viooltjes en voldoende invallend zonlicht.

De laatste jaren worden keizersmantels echter weer vaker gezien. Op sommige plekken is eiafzet gezien en ook worden vlinders weer jaren achtereen op dezelfde plekken gezien. In Limburg bijvoorbeeld bij Eys, in Gelderland bij Winterswijk, in Noord-Holland in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Zuid-Holland bij Meijendel. Hier is vaak ook actief gewerkt aan het herstel van structuurrijke bossen. Het CBS heeft nu vastgesteld dat er sinds 2007 ook sprake is van een significante toename van het aantal bezette vindplaatsen. We kunnen de keizersmantel dus weer als ‘aanwezig in Nederland’ beschouwen. Ga er maar van genieten!
Geschatte aanwezigheid van de keizersmantel in Nederland, uitgedrukt in aantal bezette kilometerhokken op basis van 56 locaties waar de soort in de periode 2007-2014 minimaal twee keer is gezien (bron: Nationale Database Flora en Fauna / CBS / De Vlinderstichting)

Keizersmantel onderzoek