Nieuwsbericht

Kies een vlinder als ambassadeur

vrijdag 26 november 2010

Het is nog steeds het internationale jaar van de biodiversiteit. Een hele mooie manier om hier handen en voeten aan te geven in een gemeente is om een ambassadeursoort te kiezen. Die soort wordt geadopteerd, staat model voor al het leven in de stad en kan de inwoners betrekken bij de natuur. En wat is er mooier dan een vlinder of libel als ambassadeur?

Om als gemeente duidelijk te maken wat er gedaan wordt ten gunste van biodiversiteit en om de bevolking bij de activiteiten te betrekken, spelen ambassadeursoorten een belangrijke rol. Dit zijn planten- en diersoorten die kenmerkend zijn voor een bepaalde streek. Een gemeente kan een soort kiezen waarmee zij en de bevolking zich verbonden voelen. Gemeenten kunnen hun inwoners stimuleren te investeren in biodiversiteit, bijvoorbeeld door bewoners uit te nodigen om ook zelf met voorstellen voor een natuurvriendelijke inrichting voor de wijk te komen of door het publiceren van voorbeelden waarmee burgers hun tuin op een natuurvriendelijkere manier kunnen inrichten. De gemeenten Oss en Boxtel hebben positieve ervaring opgedaan met het tegen gereduceerde prijs beschikbaar stellen van inheems plantmateriaal dat de biodiversiteit stimuleert. De provincie Noord Brabant heeft ‘de vlinder’ als haar ambassadeursoort gekozen en de gemeente Drimmelen gaat in zee met het oranjetipje.

Heeft uw gemeente al een ambassadeur? Zo niet onderneem dan actie en laat ze daar snel werk van maken. Kiezen ze voor een vlinder of libel dan wil De Vlinderstichting graag adviseren en zorgen voor materialen. Ook andere organisaties willen gemeenten ondersteunen. Ga voor meer informatie naar de website over ambassadeursoorten.