Nieuwsbericht

Kleine extra generatie kleine ijsvogelvlinder

woensdag 2 oktober 2013

We kennen het al uit de afgelopen tien jaar. In sommige jaren maken vlinders een extra generatie. Dit jaar hebben we dit kunnen zien bij landkaartje, maar ook bij de kleine ijsvogelvlinder.

Er zijn gedurende september een kleine tien meldingen binnen gekomen van de kleine ijsvogelvlinder. Het gaat om de vliegplaatsen in Zuid-Nederland (Weerterbos, Kampina, de Brand en Geelders), maar ook tussen Dieren en Brummen is de soort in september nog gezien. Het gaat maar om een erg kleine extra generatie, want op alle plekken is steeds slechts één exemplaar gezien. Datzelfde geldt voor het landkaartje, die wel op iets meer plekken is gezien, maar waar het ook om weinig exemplaren ging.

KleineIJsvogelvlinder Landkaartje waarnemingen