Nieuwsbericht

Kleine tanglibel langs de Grensmaas

dinsdag 25 augustus 2009

Het proefproject Meers, het eerste natuurontwikkelingsproject langs de grensmaas, blijft zijn vruchten afwerpen. Sinds 2000 worden zo af en toe volwassen exemplaren van de kleine tanglibel waargenomen. Ook dit jaar worden er met enige regelmaat twee volwassen mannetjes op de grindbanken langs de oevers van de grensmaas gezien. Tot 23 augustus, toen er toch nog een vrouwtje werd gespot!

Bij het grensmaasproject, dat in 1998 van start is gegaan, wordt grind ondiep gewonnen. Hierdoor ontstaat er een flinke brede en natuurlijke rivier met grindbanken die ervoor zorgen dat het water op een natuurlijke manier wordt gezuiverd. Deze verbetering van de waterkwaliteit is erg belangrijk voor het voorkomen van veel libellen. In de periode 1998 – 2006 zijn 22 soorten libellen langs de grensmaas waargenomen. Ook de zeldzame rivierrombout (Gomphus flavipes) heeft er sinds enkele jaren een populatie net als in het roerdal.

Niet alleen van de grensmaas, maar ook van beekdalen zoals het roerdal wordt de waterkwaliteit en het leefgebied voor libellen steeds geschikter. De kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus) wordt sinds 2000 zo nu en dan waargenomen in het roerdal en de grensmaas. Het gaat hier vooral om waarnemingen van volwassen individuen. Tevens is in het roerdal ook bewijs van voortplanting gevonden in de vorm van larvenhuidjes. Ondanks dat de soort niet elk jaar wordt gezien, is het wel waarschijnlijk dat in het roerdal een populatie bevindt.

Bij de grensmaas is er vanaf 2000 heel af en toe een individu waargenomen. In 2009 werden tot nu toe met enige regelmaat maximaal 2 mannetjes gezien. Tot grote vreugde werd er zondag 23 augustus dan toch eindelijk een vrouwtje waargenomen. Ondanks dat er (nog) geen bewijs van voortplanting is gevonden, maakt deze waarneming van het vrouwtje de kans heel groot dat er langs de grensmaas een kleine populatie van de kleine tanglibel aanwezig is. Verwacht wordt, dat met de verbetering van het leefgebied en de waterkwaliteit, deze soort zich komende jaren goed kan gaan uitbreiden.


Tekst en foto: Kim Huskens, De Vlinderstichting
Foto grensmaas: Bart Beekers

Bron: Peters. B., G. Kurstjens & P. Calle. (2007). Maas in beeld: Proefproject Meers. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies. Berg en Dal/Beek-Ubbergen