Nieuwsbericht

Kleine vos is los!

maandag 27 februari 2012

Tijdens de zonnige dagen in de afgelopen week zijn de eerste dagvlinders actief geworden. Zo werden meer dan twintig kleine vossen gemeld, vooral uit het westen van het land. Je moet ze nu zoeken op plaatsen waar bloeiende planten staan.

Eind februari is de tijd dat in de meeste jaren de vlinderwaarnemingen weer op gang komen en ook dit jaar is dat het geval. Van belang is dat er zonnig weer is want de luchttemperatuur is veel te laag voor vlinders om actief te kunnen zijn. Is er zon, dan kunnen ze, door hun vleugels te gebruiken als zonnecollector, warmte opvangen en deze vervoeren naar hun lijfje, waarin de spieren zitten. De meeste vlinderwaarnemingen hebben betrekking op de kleine vos. Deze is er meestal als een van de eerste bij, omdat hij als vlinder overwintert. Bij gunstige omstandigheden ontwaken ze uit de winterslaap en vliegen ze rond op zoek naar voedsel. Bloeiende planten zijn nog schaars momenteel, maar als er ergens op een beschutte plek in de zon bloeiende planten staan is dat de beste plek om vlinders te zoeken. In de vrije natuur bloeit er nog maar erg weinig. De eerste plantjes van klein hoefblad zijn net via de Vroege Vogels Fenolijn gemeld. In het stedelijk gebied en in tuinen worden  ook de voorjaarsbolletjes zoals krokussen wel gebruikt.

Een goede tuinplant, die vlinders in het voorjaar lokt is de ‘winterheide’. Deze bloeit vanaf februari en kan in flinke pollen voorkomen, zodat er veel voedsel voor de voorjaarsvlinders te halen is. Naast kleine vos kunnen we er ook andere vlinderoverwinteraars op aantreffen zoals dagpauwoog en gehakkelde aurelia. De citroenvlinder is ook al wel gemeld, maar die wordt meestal vliegend gezien en lijkt nog wat minder door bloeiende planten te worden aangelokt. Naast deze vier soorten die van oudsher als vlinder overwinteren kunnen we de laatste jaren ook de atalanta in de winter tegenkomen. Vroeger was het een trekvlinder, die de kou hier niet kon overleven, maar inmiddels zijn er jaarlijks vlinders die hier blijven en de winter ook goed doorkomen. Zelfs na de koude periode begin februari blijken er nog atalanta’s rond te vliegen. Ook deze soort is regelmatig op de winterheide aan te treffen.

Atalanta Citroenvlinder Dagpauwoog GehakkeldeAurelia KleineVos waarnemingen Winterheide