Nieuwsbericht

Kleurkeur Innovatieprijs

maandag 12 oktober 2020

In het afgelopen jaren hebben De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur samen met een groot aantal partners hard gewerkt om richtlijnen op te stellen voor Ecologisch Bermbeheer. Inmiddels zijn deze richtlijnen al sinds 2019 operationeel onder de naam Kleurkeur. Afgelopen maand werd Kleurkeur ingediend voor de Infratech Innovatieprijs.

In januari 2021 staat de vakbeurs Infratech gepland. Op deze beurs laten leveranciers en dienstverleners zien wat ze in huis hebben om de infrastructuur van Nederland in goede conditie te houden. Deze beurs kan nog wel wat kleur gebruiken! Stichting Groenkeur en De Vlinderstichting hebben het project ‘Kleurkeur’ ingediend voor de innovatieprijs.

Meer kleur in onze bermen

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben samen met een groot aantal partners (gemeente, provincie, waterschap, rijkswaterstaat en aannemers) hard gewerkt om in Kleurkeur richtlijnen op te stellen voor Ecologisch Bermbeheer. Kleurkeur is een werkmeethode om de flora en fauna in bermen en grasstroken te verbeteren. Langs onze infrastructuur liggen opgeteld enorme hectares natuur, maar die is nu vaak verwaarloosd doordat ze als gazons beheerd worden.

Door te werken met een gericht doel is een ambitie, zoals ecologisch bermbeheer, snel te verwezenlijken. Reeds meer dan 400 cursisten hebben de cursus gevolgd. Kleurkeur is al verwerkt in vele bestekken.

We willen laten zien dat het wel degelijk kan. Groen en grijs gaan heel goed samen om Nederland mooier te laten kleuren!

Bermen Kleurkeur