Nieuwsbericht

Kolibrievlinders weer in het land!

vrijdag 10 juni 2011

De afgelopen dagen krijgt De Vlinderstichting regelmatig meldingen binnen van een opvallende verschijning: de kolibrievlinder. Net als het gelijknamige vogeltje kan deze vlinder stilhangen voor een bloem, terwijl hij razendsnel met zijn vleugels slaat. Tot een jaar of tien geleden een zeldzame verschijning, maar tegenwoordig heel gewoon in Nederland!

Hoewel veel mensen de kolibrievlinder nog nooit eerder zagen, is het geen zeldzaamheid in Nederland. Het is een vlinder die in wisselende aantallen in het hele land kan worden waargenomen; 100 tot 200 waarnemingen per jaar is normaal, maar in warme zomers zijn het er soms vele duizenden.

De meeste waarnemingen worden gedaan in augustus en september. De laatste jaren wordt deze soort ook af en toe waargenomen in het vroege voorjaar.

Zachte winters

De kolibrievlinder was tot een jaar of tien geleden een zeldzame verschijning in Nederland. Kolibrievlinders zijn trekvlinders, die overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika. In warme zomers kwamen er trekkers deze kant op, maar veel werden er nooit gezien.

De laatste jaren is daar verandering in gekomen. Vooral vanaf het warme jaar 2003 zijn de vlinders eigenlijk vaste gast in Nederland. Het zijn echter geen vlinders die goed tegen de vorst kunnen.

De kolibrievlinder is de laatste jaren gewend geraakt aan zachte winters. Vroeger trokken ze allemaal in het najaar weg; de laatste jaren blijven er steeds meer hier hangen.

Uitbreiding

In 2006 werd Nederland overspoeld door kolibrievlinders: Er werden dat jaar bijna 3500 exemplaren gemeld. 2006 was dan ook een zogenaamd invasiejaar.

De afgelopen jaren lag het gemiddeld aantal kolibrievlinders rond de 700. Kolibrievlinders zijn vooral te zien in juli en augustus. Dit jaar zijn ze er vroeg bij: er zijn inmiddels ruim 300 exemplaren gemeld.

Heeft u een kolibrievlinder gezien? Geef hem dan aan ons door via www.telmee.nl of www.waarneming.nl.