Nieuwsbericht

Kom naar de natuurboulevard!

donderdag 21 mei 2015

De natuurgebieden ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch worden steeds mooier en gevarieerder. Dat is goed nieuws voor onder andere de grote modderkruiper en het pimpernelblauwtje. Op zaterdagmiddag 23 mei worden deze en andere bijzondere dieren en planten in het zonnetje gezet op de Natuurboulevard. Kom naar de parkeerplaats aan de Deutersestraat en doe mee aan verschillende leuke activiteiten..

Van 12.00 tot 17.00 uur wordt de Honderdmorgensedijk in de Vughtse Gement omgedoopt tot een Natuurboulevard. Boswachters en andere kenners van deze natuurgebieden heten iedereen welkom. Ze delen graag hun passie voor de vogels, de vlinders en de geschiedenis die het gebied rijk is. De boswachters nemen je mee op excursie. Zo kun je een exclusief bezoek brengen aan een oude eendenkooi, die speciaal voor deze ene dag wordt geopend. Maar je kunt ook mee naar De Moerputten met zijn prachtige gerestaureerde spoorbrug, moerasbos en blauwgraslanden. Kinderen kunnen zich uitleven met slootje springen, waterbeestjes vangen en speuren naar de bijzondere bewoners van het blauwgrasland.

Bekijk het volledige programma

Natura 2000

De natuur is hier zó bijzonder dat het gebied onderdeel uitmaakt van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden: Natura 2000. Hier leven de vis ‘grote modderkruiper’, de vlinder 'pimpernelblauwtje’ en de planten ‘grote pimpernel’ en ‘drijvende waterweegbree’. Het zijn stuk voor stuk soorten, die in Nederland op steeds minder plekken voorkomen. Bescherming van hun leefgebied is daarom heel belangrijk. Op de natuurboulevard worden deze zeldzame bewoners aan je voorgesteld.

Meer en beter

Het LIFE+ project Blues in the Marshes werkt aan verbetering en vergroting van de natuur in De Moerputten, Bossche Broek, Honderdmorgen en Vlijmens Ven. Momenteel worden voormalige landbouwgronden afgegraven. Door de bemeste bovenlaag te verwijderen, ontstaat weer een basis voor de ontwikkeling van blauwgrasland. Op percelen die vier jaar geleden zijn afgegraven, bloeien in mei al heel veel mooie planten. Ook de slootkanten staan er dan prachtig bij.

Veiliger en mooier

In hetzelfde gebied verrijzen momenteel de HoWaBo kades die de stad ’s-Hertogenbosch in de toekomst moeten beschermen tegen hoog water. Het waterschap Aa en Maas laat zien waar alle kades komen, vertelt over overstromingen in en om ’s-Hertogenbosch en benadrukt de unieke samenwerking met de natuurorganisaties. Want werken aan veiligheid gaat hier samen met natuurontwikkeling.

PRAKTISCHE INFO

  • 23 mei 12.00 -17.00 uur;
  • Start: Parkeerplaats Deutersestraat, s’-Hertogenbosch;
  • Toegang gratis;
  • Kom zoveel mogelijk met de fiets.


Bekijk het volledige programma

De Natuurboulevard is een initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, waterschap Aa en Maas en gemeente Heusden. Samen werken deze organisaties aan de uitvoering van het LIFE+ project Blues in the Marshes en het HoWaBo-project.

BluesInTheMarshes Pimpernelblauwtje