Nieuwsbericht

Krijgt exotische buxusmot vaste voet?

woensdag 7 september 2011

Er zijn de afgelopen dagen weer buxusmotten gezien. Deze vlinder, die afkomstig is uit Azië, is in 2007 pas voor het eerst in ons land gezien. De rups ervan kan schade toebrengen aan buxus.

De buxusmot (Glyphodes perspectalis) komt van oorsprong uit Azië (Japan, Zuid-Korea, China) en is sinds circa 2006 aanwezig in Baden-Württemberg (Duitsland). Vanaf 2007 is de soort ook, zeer lokaal, gevonden in Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittanië en (Midden-)Nederland; in 2009 is op meerdere plaatsen in de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena schade door de buxusmot gemeld. In dat jaar zijn op vijf locaties waarnemingen van de soort gedaan. In 2010 ging dat al om 13 verschillende plaatsen en de soort lijkt zich dus uit te breiden. Ook uit Limburg kwamen meldingen en er is een buxusmot gezien in Overijssel. In 2011 is de vlinder tot nu toe driemaal gemeld. Een waarneming begin juni uit Munstergeleen had betrekking op de eerste generatie. Op 30 augustus werd er een gezien in Brakel en in Culemborg kwam op 3 september een vlinder op licht af.

De buxusmot is een grote en redelijk opvallende microvlinder met een bonte tekening en is gemakkelijk te herkennen. De rupsen leven op diverse buxussoorten zoals Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica. In Zuid-Duitsland ontwikkelen zich drie generaties per jaar. In Nederland worden minimaal twee generaties per jaar verwacht, met de eerste vlinders in april/mei. In oktober gaan de rupsen in winterrust in een tussen de bladeren gesponnen cocon. Vroeg in het voorjaar worden de rupsen weer actief en vreten verder aan de buxus tot ze verpoppen. Het popstadium duurt zo’n 14 dagen en de vlinders leven circa 8 dagen. De meeste meldingen van de vorige jaren kwamen uit september, dus verwachten we nog meer waarnemingen de komende tijd. De vraag is of de soort zich nog verder over Nederland verspreidt. Kijk hier voor meer informatie over deze soort op Microlepidoptera.

Buxusmot exoten microvlinder