Nieuwsbericht

Kuinderbos derde libellenreservaat

woensdag 22 juni 2011

De Vlinderstichting heeft het Kuinderbos uitroepen tot libellenreservaat. Dit is gisteren tijdens het symposium ter gelegenheid van het vijftig jarig beheer door Staatsbosbeheer van het Kuinderbos in Bant bekendgemaakt.

Bos met open plekken, zonnige bosranden, de grote plas, vennen, moerassig terrein en zelfs een beek maakt het Kuinderbos een ideaal leefgebied voor libellen. Er komen inmiddels 45 soorten libellen voor waarmee het tot de libellenrijkste gebieden van Nederland hoort. Onder deze libellen zijn een aantal zeldzame en bijzondere libellen zoals de noordse winterjuffer, gevlekte glanslibel en gevlekte witsnuitlibel. Staatsbosbeheer houdt in het beheer nadrukkelijk rekening met libellen en het gebied is goed toegankelijk, zodat mensen ook van de libellenrijkdom kunnen genieten. Dit was voor de Vlinderstichting aanleiding het Kuinderbos tijdens het symposium uit te roepen tot een van de drie libellenreservaten in Nederland.

Kars Veling van de Vlinderstichting onthulde ter gelegenheid hiervan, samen met Gerard Eggens, een vrijwilliger die zeer veel waarnemingen over libellen in het terrein verzameld, een informatiepaneel over de rijke libellenfauna van het Kuinderbos en presenteerde hierover tevens een nieuwe folder. Tijdens hetzelfde symposium kreeg Burgemeester Aucke van der Werff van de gemeente Noordoostpolder het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Handel en wandel op de zeebodem, 50 jaar schitterende ‘re-creatie’ op waardeloze grond’ uit handen van Chris Kalden, directeur van Staatsbosbeheer. Ook in dit boek wordt aandacht besteed aan de libellenfauna van het Kuinderbos.

Kuinderbos libellenreservaat