Nieuwsbericht

Landelijke dag 2011: Tien voor 12!

dinsdag 1 maart 2011

Als u zin hebt in interessante lezingen met mooie foto’s en een vleugje humor, als u unieke films wilt zien over vlinders en libellen of als u gewoon behoefte hebt om andere natuurliefhebbers te ontmoeten bent u van harte welkom op de Landelijke Dag van De Vlinderstichting, zaterdag 5 maart 2011.

U kunt ook rondkijken bij allerlei kraampjes, met informatie, boeken en kunst.
Het ochtenddeel staat in het teken van het actieplan Tien voor 12! Zeker twaalf dagvlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Daar kan NU nog iets aan gedaan worden. Het is nog net geen vijf, maar wel: Tien voor 12! De Vlinderstichting wil ervoor zorgen dat binnen tien jaar voor de 12 meest bedreigde soorten minstens tien duurzame populaties worden veiliggesteld. Tijdens de lunchpauze wordt het boek Vlinders van Hans Geuze gepresenteerd en gesigneerd.

Landschapsveiling voor vlinders
In de campagne Tienvoor12 zijn we hard op zoek naar financiële ondersteuning voor vlinders. Op de landelijke Vlinderdag zal, in samenwerking met TripleE, een landschapsveiling voor vlinders worden georganiseerd. U kunt hier bieden op beheermaatregelen die nodig zijn voor de meest bedreigde soorten. De hoogste bieder ‘adopteert’ een beheermaatregel voor een vlindersoort. Met het geld kunnen we daadwerkelijk wat voor de vlindersoorten betekenen. De gelukkige wordt, door medewerkers van De Vlinderstichting, uitgenodigd om ook zelf de zeldzame soorten te gaan bekijken of om mee te gaan als er voor die soort aan de slag gegaan wordt. Voor elke aankoop geldt dat u het beheer en onderhoud ‘adopteert’ en u dus niet letterlijk de eigenaar wordt van het betreffende element. Dat blijft altijd de natuur- of landschapsorganisatie of de particuliere grondeigenaar. We hopen op een zeer succesvolle veiling.

Lees hier het volledige programma.

Zaterdag 5 maart 10-16 uur
De Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen
Toegang: € 8,- inclusief koffie en thee.
Lunch: € 7,50; lunch uiterlijk 25 februari 2011 doorgeven.
Aanmelden: maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnr. 212488074 t.n.v. De Vlinderstichting te Wageningen onder vermelding van het aantal personen met/zonder lunch standaard/vegetarisch.
Meer informatie? Stuur een e-mailbericht.