Nieuwsbericht

Libellen tot de vorst invalt

woensdag 15 oktober 2008

Nu, de eerste helft van oktober, is de libellentijd over, maar een aantal soorten vliegt maar door. Houtpantserjuffer, paardenbijter en heidelibellen zijn nog te zien tot de eerste echte nachtvorst er is.

In april verschijnen de eerste vuurjuffers, in mei de blauwe juffertjes en in juni is het toptijd voor libellen. Van juli tot september zijn veel van de grotere libellen actief en vind je ook nog allerlei juffertjes, maar vanaf oktober loopt het aantal soorten dat als libel aanwezig is sterk terug. Toch zijn er ook nu nog wel libellen aanwezig. Zodra de zon zich laat zien kun je langs een beschut bosrandje de paardenbijter zien jagen en zie je heidelibellen vanaf een uitkijkpunt de omgeving in de gaten houden. Vaak kiezen ze daarvoor kale oppervlakten zoals de stronken van bomen, omdat die het beetje warmte dat er is goed weerkaatsen. Momenteel zijn vooral de steenrode en de bruinrode heidelibel nog te zien.

In de buurt van het water, in de bomen en struiken kun je de houtpantserjuffers tegenkomen. Als ze vers zijn in augustus en begin september is de kleur prachtig fris metallic groen, maar de juffers die we nu zien zijn bruin. Nog steeds hebben ze een prachtige metallic glans en met het juiste licht lijken ze wel van een edelmetaal! De vrouwtjes boren hun eitjes in de bast van takken die boven het water groeien. Deze eitjes blijven daar de hele winter zitten en komen pas in het voorjaar vanaf april uit. De larven laten zich gewoon vallen en omdat de tak waarop ze gelegd zijn boven het water hangt komen ze goed terecht. Daar in het water beginnen ze onmiddellijk te jagen op kleine prooien. Ze eten en groeien en in de loop van augustus verschijnen ze dan weer als ‘nieuwe’ libel.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting