Nieuwsbericht

Liesgrasboorder heeft populatie in Hasselt

donderdag 15 januari 2009

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 29 augustus 2008 werd bij een excursies in Hasselt een liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) gefotografeerd door de heer B.K. Wierda.

Deze vondst bleek een grote bijzonderheid te zijn en op dat moment leek de laatste waarneming van deze soort afkomstig uit 1984. Door het vele invoerwerk rond nachtvlinders en de publiciteit van deze waarneming, kwamen er echter wat meer waarnemingen boven tafel. Op ongeveer dezelfde locatie heeft de heer Hans Huisman in 1993 en 1994 nog meerdere exemplaren van deze soort waargenomen en het lijkt er dus sterk op dat de liesgrasboorder (nog steeds) een populatie in dit gebied heeft.

De liesgrasboorder is een gemakkelijk herkenbare uil die voorkomt in moerassige gebieden. De rups leeft van diverse soorten zegge en vlotgras. De rups leeft in de waardplant en is actief in het najaar tot in de zomer van het volgende jaar. De vlinder vliegt in de late zomer en de datum van 29 augustus 2008 als Nationale Nachtvlindernacht was dus ideaal voor het vaststellen van deze bijzondere soort.

HansHuisman Liesgrasboorder NationaleNachtvlindernacht waarnemingen