Nieuwsbericht

Liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) in De Meinweg

donderdag 22 september 2011

In Nationaal Park De Meinweg is vorige week de zeer zeldzame liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) aangetroffen.

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht van 28 september 2008 werd de liesgrasboorder (Phragmatiphila nexa) gezien in Hasselt na jaren van afwezigheid. Nader onderzoek naar aanleiding van die waarneming bracht aan het licht dat zich in Hasselt waarschijnlijk een populatie bevindt van deze soort (zie het nieuwsberichtje daarover). De goed te herkennen liesgrasboorder is een typische soort van moerassen en vliegt aan het eind van de zomer.

Tot nu toe was Hasselt de enige plek waar de liesgrasboorder in Nederland is waargenomen. Groot was dan ook de verrassing voor de medewerkers van Stichting Koekeloere toen zij op vrijdagochtend 16 september 2011 een liesgrasboorder aantroffen in hun vlinderval in Nationaal Park De Meinweg.
Lees meer over het speciale nachtvlindermonitoringproject dat Stichting Koekeloere uitvoert in De Meinweg en andere leuke waarnemingen die in het natuurgebied al zijn aangetroffen in de afgelopen jaren.

Liesgrasboorder meinweg