Nieuwsbericht

Maaien uitgesteld voor rupsen dagpauwoog

vrijdag 25 augustus 2017

Maaien, nodig om bloemrijke grasland of ruigte in stand te houden, levert vaak controverses op. Vooral als er nog veel bloemen bloeien vinden veel mensen het doodzonde. In Culemborg is het maaien van een ruige berm uitgesteld omdat er tientallen rupsen van de dagpauwoog in zaten.

Over een week of vijf vliegen de dagpauwogen uit de berm (foto: Kars Veling) Over een week of vijf vliegen de dagpauwogen uit de berm (foto: Kars Veling)

De berm van een secundaire weg in het buitengebied van Culemborg is vrij ruig begroeid met onder andere gewone berenklauw en brandnetel. Dat zijn ruigtekruiden die aangeven dat er veel voedsel in de bodem zit. Om daar een kruidenrijke vegetatie te krijgen is maaien belangrijk. Niet alleen maar maaien, maar het maaisel vervolgens ook, na een korte droogperiode, afvoeren is essentieel. Op die manier voer je voedingsstoffen af en komt er plaatselijk kale grond tevoorschijn waarin allerlei zaden kunnen kiemen. Maar toen Annette van Berkel, van de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) er langs fietste viel haar oog op een groepje rupsen van de dagpauwoog, die zich te goed deden aan de rijkelijk aanwezige brandnetel. Toen ze vervolgens de hele berm afzocht bleken er vele tientallen rupsen van de dagpauwoog te zitten. Ze waren al redelijk groot en zijn weldra toe aan verpoppen. Annette: “Het waren wel meer dan honderd rupsen en ik werd wel wat ongerust, want zo te zien aan de plantengroei zou er al heel snel gemaaid worden. Als de rupsen binnenkort verpoppen hebben ze toch een paar weken nodig voordat ze als vlinder tevoorschijn komen. Het nu maaien zou doodzonde zijn”.

Het bordje om voorbijgangers te informeren (foto: Kars Veling) Het bordje om voorbijgangers te informeren (foto: Kars Veling)

Er werd contact opgenomen met de gemeentelijke groenafdeling en die waren blij om het te horen. De berm zou inderdaad al snel gemaaid worden, maar ze konden nog regelen dat het een week of vijf werd uitgesteld. Dat zou voldoende moeten zijn om flink wat dagpauwogen succesvol te laten ontpoppen. Het weggetje wordt veel gebruikt door wandelaars en fietsers en om deze op de hoogte te brengen heeft de NVWC een provisorisch bordje gemaakt en dat aan een aantal bomen gehangen waar veel rupsen bij in de buurt zaten. Het bleek goed te werken, want al tijdens het ophangen waren er veel positieve reacties. “Wat fijn dat jullie dit doen. Ik krijg hier heel veel positieve energie van en als de dagpauwogen zo vliegen helemaal”. Ook gingen ze zelf direct op zoek. “Ah, kijk, daar zitten er wel vijf bij elkaar”! Dit is kortom een goed voorbeeld wat goed overleg op kan leveren. Uitwisseling van informatie is dan essentieel. Als het niet aan de gemeente was gemeld zouden al de rupsen waarschijnlijk zijn weg gemaaid, maar dat kun je de maaiers niet aanrekenen als ze er niet van op de hoogte zijn gebracht. Het zal trouwens niet altijd mogelijk zijn om rekening te houden met alle soorten die zich in een berm bevinden, maar dit voorbeeld geeft wel aan dat het soms prima kan.

berm Dagpauwoog maaien