Nieuwsbericht

Maakt dit zandoogje het te bont?

woensdag 21 april 2010

Het bont zandoogje is bezig met een indrukwekkende kolonisatie van ons hele land.

Kijk maar eens naar de drie kaartjes:

  • In de jaren tachtig was dit een soort die alleen voorkwam in een paar duidelijk af te grenzen gebieden: Zeeland, Brabant (inclusief Noord-Limburg en het Rijk van Nijmegen), ’t Gooi, het grensgebied van Gelderland en Overijssel, Oost-Friesland en een paar plekken op de Wadden.

  • Het kaartje van 1999 laat zien dat de soort zich vanuit deze kerngebieden had uitgebreid en dat sommige gebieden elkaar al begonnen te raken. Ook werd Zuid-Limburg vanuit de Ardennen gekoloniseerd. Maar in grote delen van het land bleef het een zeldzaamheid.

  • Inmiddels is dit helemaal omgedraaid. Het kaart van 2009 toont dat eigenlijk alleen nog ontbreekt in het Noord-Hollandse polderland en delen van het rivierengebied. Alleen in Zeeland lijkt de soort wat minder talrijk dan op de andere kaartjes.

Ook in het Landelijk Meetnet Vlinders zien we deze vooruitgang terug. De index is flink gestegen en het is daarmee een van de vlinders die het duidelijk goed doen.

Inmiddels vliegt de soort alweer. De afgelopen week zijn er honderden gemeld (zie vliegtijdgrafiek). Iedereen kan deze vlinder vinden in bossen, parken en tuinen. Geef u waarnemingen door op Landkaartje of Telmee.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Voor het verspreidingskaartje is gebruik gemaakt van alle gegevens uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Hierin zitten o.a. alle waarnemingen die zijn doorgegeven via Landkaartje, de Natuurkalender en telmee.nl. Als u waarnemingen heeft doorgegeven via waarneming.nl zult u die niet vinden, omdat waarneming.nl nog niet doorlevert aan de NDFF.