Nieuwsbericht

Meer blauw op straat

woensdag 20 april 2011

Of het kabinet zijn doelstellingen gaat halen is nog niet duidelijk, maar bij het boomblauwtje lukt het wel: er is steeds meer blauw op straat.

Het boomblauwtje is een vlinder die nu volop te zien is. Sterker nog: als u nu een blauwtje ziet, dan is het eigenlijk wel haast zeker een boomblauwtje. De andere blauwtjes vliegen namelijk pas later in het seizoen. En het gaat goed met het boomblauwtje. Het is een van die paar vlinders die in aantal zijn toegenomen. Inmiddels is hij ruwweg zeven keer zo talrijk als begin jaren negentig.

De grafiek uit het Landelijk Meetnet Vlinders met de indexen laat echter nog iets anders zien. Er zit een patroon in, waarin relatief goede en relatief slechte jaren elkaar afwisselen. Brits onderzoek suggereert dat dit komt door een relatie met een parasiet: in goede boomblauwtjes jaren plant ook de parasiet zich goed voort, het jaar daarna zijn er erg veel parasieten en komen er maar weinig boomblauwtjes, daarna hebben de parasieten weer weinig te eten en stort die populatie in, dat is weer goed voor de boomblauwtjes die toenemen en talrijk worden en het cirkeltje is weer rond en begint weer van voor af aan.

Let de komende weken op het boomblauwtje. Ze vliegen meestal alleen en kunnen overal gezien worden, ook bij in de straat en in uw tuin. Laat u wat klimop staan dan kunnen ze zich er zelfs voortplanten! Zo komt er zonder steun van het kabinet toch meer blauw op straat.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.