Nieuwsbericht

Meer kleur in verkiezingsprogramma’s: iedere kern haar eigen idylle!

woensdag 27 september 2017

De afgelopen jaren zijn er verspreid over Nederland al vele tientallen idylles gemaakt: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. De droom van De Vlinderstichting is dat iedere kern, iedere stad en dorp haar eigen idylle krijgt. Nu kan dat nog mooi worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s waar de plaatselijke partijafdelingen nu volop mee bezig zijn.

Bloemen en biodiversiteit

Inheemse streekeigen bloemen in idylle Tilburg (foto: Kars Veling) Inheemse streekeigen bloemen in idylle Tilburg (foto: Kars Veling)


Idylles zijn bloemrijke plekken waar inheemse meerjarige bloemen bloeien van vroeg in het jaar tot in het najaar. Dat is enorm belangrijk voor de vlinders en bijen die het de laatste tijd zo moeilijk hebben. Maar het is niet alleen goed voor de natuur en de biodiversiteit. Veel mensen genieten ook van de bloemenpracht en van een wat natuurlijker leefomgeving in de stad, die bovendien problemen met fijnstof en wateroverlast kan beperken. Soms kan zo’n natuurlijker groen worden bereikt door een ander beheer toe te passen. Door bijvoorbeeld minder te maaien krijgen kruiden de kans tot bloei te komen. Vaak ook worden idylles ingezaaid. Het zaad is dan wel inheems en biologisch. De soorten die worden gezaaid moeten thuishoren op die plek. Het gaat ook niet om eenjarigen als klaprozen en korenbloemen, want daarvoor moet er elk jaar weer kale bodem zijn. Het gaat om meerjarigen die een duurzaam kruidenrijk grasland vormen.

Idylle Tilburg (foto: Kars Veling) Idylle Tilburg (foto: Kars Veling)

Vraag je partij om aandacht voor vlinders, bijen en mensen

De Vlinderstichting wil eigenlijk dat iedere kern, iedere stad en ieder dorp haar eigen idylle krijgt. Dat kan als de bewoners daar actief om vragen, maar het zou helemaal mooi zijn als de plannen hiervoor al worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s voor de komende gemeenteraadsverkiezing in maart. Als zoveel mogelijk partijen daarin opnemen dat ze graag, samen met bewoners en andere betrokken burgers, willen zorgen voor meer kleur, meer bloei in het openbaar groen, dan kan de droom van De Vlinderstichting de komende jaren uitkomen. We zullen de plaatselijke afdelingen van alle partijen daarom benaderen met informatie over wat een idylle is en hoe die ook in hun woonplaats kan worden gerealiseerd. Nu zijn de commissies bezig met het maken van de programma’s en dit soort concrete voorstellen kunnen daarin prima een plaats krijgen.

We hopen dat iedereen er ook bij hun eigen politieke contacten op wil aandringen meer aandacht te hebben voor bestuivers in de stad. Als dit wordt opgenomen in het beleid dan heeft u als liefhebber van bloemen, vlinders, bijen en biodiversiteit een prima ingang om de gemeente te verleiden mee te werken aan meer kleurrijk en bloemrijk openbaar groen; iedere kern haar eigen idylle!

Samen met de wethouder zaaien bewoners de idylle langs de Vliet in Rijswijk (foto: Kars Veling) Samen met de wethouder zaaien bewoners de idylle langs de Vliet in Rijswijk (foto: Kars Veling)

bloemen Idylle