Nieuwsbericht

Minister krijgt ruim 100.000 handtekeningen om insecten te redden

donderdag 7 december 2017

Minister van Landbouw Carola Schouten ontving woensdag op haar ministerie 100.473 handtekeningen uit handen van directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Zo veel Nederlanders tekenden de petitie ‘Red onze insecten’ in zes weken tijd, uit bezorgdheid over massale insectensterfte.

Daarbij vroeg Marc van den Tweel de minister om te investeren in samenwerking bij de omschakeling naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Achteruitgang insecten

In oktober wezen wetenschappers op de sterk gekrompen populaties van vliegende insecten in Duitsland: plaatselijk troffen zij tot wel 76 procent minder insecten aan in hun vallen, dan 27 jaar geleden. Andere Nederlandse en internationale onderzoeken wijzen op de impact van intensieve landbouw op de natuur en de biodiversiteit.

Petities

Verschillende organisaties zetten naar aanleiding van deze en andere studies acties op touw, waaronder de actie Code Rood voor Natuur. Ook De Vlinderstichting was daar bij betrokken In oktober werden er al 22.500 handtekening aageboden aan de Tweede Kamer. 

Natuurmonumenten startte eind oktober de petitie ‘Red onze insecten’. Deze petitie is nu dus ruim 100.000 keer ondertekend. 

Natuurinclusieve landbouw

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, vroeg de minister om te investeren in samenwerking bij de omschakeling naar een duurzame en natuurinclusieve landbouw. Verschillende natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, vinden dat het de transitie naar een ecologisch verantwoorde en veerkrachtige landbouw gemaakt moet worden. Echter, Europese ambities voor een echte transitie van de landbouw ontbreken, en door de keuze te maken voor meer zeggenschap van de lidstaten is een Europese landbouw die in balans is met zijn omgeving, verder weg dan ooit.

Versnippering

Versnippering van het landschap is een van de oorzaken van de achteruitgang, meldde Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting eerder deze week in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Soorten met beperkte mobiliteit zijn relatief sterk bedreigd. De ontwikkelingen in de landbouw (64 procent van het grondgebruik in Nederland) hebben een belangrijk aandeel gehad in het versnipperen van het leefgebied van soorten van laagproductieve milieus.

De industriële vorm van de landbouw gericht op maximalisatie van productie zonder oog voor ecologische relaties is funest voor de diversiteit van vlinders, en zeer waarschijnlijk voor de terrestrische biodiversiteit als geheel.

 

De Vlinderstichting gaat samen met een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieusector de samenwerking aan. Zij zullen een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken.

 

Lees meer over het Deltaplan Biodiversiteit

 

 

actie Biodiversiteit CodeRoodVoorNatuur vlinder