Nieuwsbericht

Nachtvlinderinitiatief in Zeeland

maandag 18 mei 2009

In de provincie Zeeland wordt met man en macht gewerkt aan een provinciale atlas van nachtvlinders. De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland en Stichting het Zeeuws Landschap, bijgestaan door de vlinderwerkgroep West Zeeuws Vlaanderen zijn in 2007 gestart en kort geleden is het tweede jaarverslag over het jaar 2008 verschenen.

Het jaarverslag 2008 geeft een indrukwekkende lijst met waargenomen soorten en getallen weer. Zo werd bijvoorbeeld een nieuwe soort voor Nederland waargenomen en zes nieuwe nachtvlinders voor de provincie Zeeland. In totaal werden bijna 80.000 exemplaren geteld.

Een pdf van dit jaarverslag kunt u hier downloaden. Het project loopt tot en met 2012 en de verwachting is dat we nog veel uit de provincie Zeeland zullen horen. Als Vlinderstichting ondersteunen we dit initiatief van harte. Bij het meinummer van Vlinders heeft u meer over dit project kunnen lezen.