Nieuwsbericht

Nachtvlinders in Noord-Brabantse bossen

maandag 7 mei 2018

Noord-Brabant is één van de soortenrijkste provincies van Nederland wat betreft macronachtvlinders. Bossen zijn een soortenrijk habitat waar veel verschillende nachtvlinders voorkomen. Voor de provincie Noord-Brabant wordt nu onderzocht welke soorten nachtvlinders specifiek zijn voor de bossen daar.

Lente-orvlinder (foto: John Stam) Lente-orvlinder (foto: John Stam)
Aantal waargenomen micro en macro nachtvlinders per provincie Kaart van aantal waargenomen soorten (micro en macronachtvlinders) per provincie (Bron: NDFF) Kaart van aantal waargenomen soorten (micro en macronachtvlinders) per provincie (Bron: NDFF)

Heel het jaar 'nachtvlinderen'  

Nachtvlinders zijn eigenlijk het hele jaar door te vinden. Is het niet als imago, dan is het wel als rups of ei. Momenteel lopen de temperaturen weer op en komen er ook weer veel nachtvlinders tevoorschijn. 

Nachtvlinders tonen biodiversiteit aan

Nachtvlinders zijn dankzij hun soortenrijkdom goede indicatoren voor de kwaliteit van biodiversiteit en leefgebieden. Vooral in bossen is het bepalen daarvan moeilijker, omdat daar minder kenmerkende soorten bekend zijn dan uit veel andere leefgebieden. Dankzij de toenemende aandacht voor nachtvlinders, komen er steeds meer gegevens die de biodiversiteit van bossen in beeld brengen. Toch worden ze daar nog maar weinig voor benut.

Veel soorten in Brabant

Met 756 verschillende soorten macronachtvlinders is Noord-Brabant één van de soortenrijkste provincies wat betreft macronachtvlinders. Alleen in Gelderland (777 soorten) en Limburg (793 soorten) zijn meer soorten waargenomen.

Veel verschillende bossen in Brabant 

Dit hoge aantal valt deels te verklaren door de waarnemersintensiteit, maar zeker ook door de diversiteit van de verschillende leefomgevingen in deze provincies. De bossen van Nederland zijn volgens de SNL kartering in negen verschillende beheertypen ingedeeld. In Noord-Brabant zijn dit er acht: rivier en beekbegeleidend bos, hoog- en laagveenbos, haagbeuken- en essenbossen, dennen, eiken- en beukenbos, droog bos met productie, vochtig bos met productie, vochtig hakhout en middenbos, en drooghakhout.

Rups en vlinder van de akelei-uil Rups en vlinder van de akelei-uil

De Geelders, een bos in Brabant De Geelders, een bos in Brabant

Ieder bos eigen nachtvlinders

Elk bostype heeft zijn eigen kenmerkende soorten, die voornamelijk worden bepaald door de planten/bomen die er groeien. In het rivier- en beekbegeleidend bos leven bijvoorbeeld akelei-uil en poelruitspanner op poelruit, terwijl er in de droge bossen soorten als dunvlerkspanner, varenspanner en lente-orvlider vliegen.

Akelei-uil en gageluil in Brabant

Een groot deel van de verschillende soorten nachtvlinders bevindt zich in Noord-Brabant, en hiervoor heeft men een duidelijke verantwoordelijkheid. Deze soorten zijn opgenomen op de zogenoemde prioritaire lijst van Noord-Brabant. Enkele voorbeelden zijn de akelei-uil, gageluil en esdoorntandvlinder. Het zijn niet alleen de hele zeldzame soorten die op de lijst staan, maar ook algemenere soorten die gebonden zijn aan de (binnenlandse) zandgronden, zoals de dennenuil.

Onderzoek gaat door, draag bij!

Om nog meer te weten te komen over de soorten nachtvlinders en hun voorkeurshabitat wordt dit jaar ook nog veldwerk uitgevoerd in de bossen van Noord-Brabant. Als u een bijdrage wilt leveren dan zijn uw waarnemingen van harte welkom via de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee.

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

AkeleiUil Nachtvlinders NoordBrabant