Nieuwsbericht

Nachtvlinderwereld in beweging

dinsdag 3 februari 2015

In 2006 verscheen de eerste Nederlandstalige veldgids nachtvlinders. Dit betekende een enorme toename van belangstelling voor nachtvlinders. Sinds die tijd is de kennis over voorkomen en verspreiding enorm toegenomen en het werd hoog tijd voor een geheel herziene versie.

Degenen die onze nieuwsberichten volgen zal het niet ontgaan dat er regelmatig nieuwe nachtvlinders in ons land verschijnen. Ook zijn er soorten die duidelijk hun areaal veranderen, bijvoorbeeld onder invloed van klimaatverandering. De zwartvlekwinteruil was bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog een zeldzame soort die vooral in Zuid Nederland te zien was, maar inmiddels wordt de soort uit het hele land gemeld.

Er is een voorlopige Rode lijst verschenen, zodat we ook een betrouwbare indruk hebben van de mate van bedreiging van nachtvlinders. Ook is er veel nieuwe kennis gekomen over de herkenning van ‘moeilijke’ nachtvlinders. Sommige soorten zijn moeilijk uit elkaar te houden, maar doordat veel meer mensen zich nu ermee bezig houden komen nieuwe kenmerken beschikbaar.

De huidige veldgids voor de macronachtvlinders, hoe goed die ook was, voldeed niet meer. Daarom is er de afgelopen jaren hard gewerkt om alle nieuwe kennis te verzamelen en samen te brengen in de nieuwe versie. In deze oorspronkelijk Engelse gids waren nogal wat Nederlandse soorten macronachtvlinders niet afgebeeld en voor de nieuwe versie zijn veel van deze toegevoegd. Richard Lewington, de tekenaar, heeft speciaal voor de Nederlandse uitgave soorten getekend. Ook zijn er afbeeldingen die niet de meest voorkomende vorm lieten zien aangevuld met nieuwe en meer karakteristieke plaatjes. In samenwerking met Natuurpunt en de Vlaamsche Vereniging voor Entomologie werd de gids aangevuld met Vlaamse gegevens. Alle soorten in de gids kregen een Nederlandse naam. De nieuwe soorten die de afgelopen jaren in ons land zijn verschenen hadden vaak nog geen Nederlandse naam en deze moest dan nog worden bepaald. Dat is vanaf nu waarschijnlijk minder nodig.

Met deze gids kan het nachtvlinderonderzoek de komende jaren nog verder groeien en dat is van groot belang want we weten nog lang niet genoeg over deze belangrijke diergroep.

Uiteraard verkrijgbaar in de Vlinderstichtingwinkel:
Waring P. & M. Townsend (2015). Nachtvlinders: de nieuwe veldgids voor Nederland en Belgie. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

gids Nachtvlinders