Nieuwsbericht

Natuur is niet links en niet rechts!

maandag 3 januari 2011

Sinds de plannen voor de bezuinigingen op de natuur bekend werden zijn er veel prominenten vanuit politiek en bestuur geweest die hun mening erover gaven. Een kleine bloemlezing van reacties:

Job Cohen (PvdA):
“Natuur is geen linkse hobby. Natuur is geen rechtse hobby. Het is sowieso geen hobby. Het is een noodzakelijke basisvoorziening voor ons allemaal.” Cohen kondigde aan dat de PvdA een Wet op de BasisNatuur gaat indienen om het herstel van de natuur te beschermen tegen “de wispelturigheid van de politiek”. In deze wet moet komen te staan welke natuurgebieden er moeten komen in Nederland. “Dan nemen we de tijd, maar we houden allemaal vast aan het einddoel.”

Esme Wiegman (Christenunie)
“De ChristenUnie heeft hart voor natuur”. “Onze taak is om goed rentmeesterschap te voeren, natuur in stand te houden en waar mogelijk te herstellen. Dat moet gepaard gaan met investeringen in onderhoud en beheer van natuur”.

Cees Veerman (CDA)
Cees Veerman, voorzitter van Natuurmonumenten en oud-minister van landbouw en natuur, zei in een reactie: “Het is een duidelijk signaal dat zoveel mensen vandaag voor de natuur zijn opgekomen. Rentmeesterschap is een belangrijke waarde en niet iets waar je zomaar mee kunt stoppen. We moeten ervoor zorgen dat er straks ook nog natuur is voor onze kinderen en kleinkinderen.'

Emile Roemer (SP):
'Ik heb een boodschap voor Mark Rutte. Ik kom uit het onderwijs: ‘Hart’ schrijf je met een ‘t’ en niet met de ‘d’. Bouwen aan de natuur duurt jaren, afbraak is zo gebeurd.”

Alexander Pechtold (D66):
“De bezuinigingen op natuur zijn ondoordacht, werk van decennia staat op het spel. Het kabinet moet oppassen natuur politiek te maken; natuur is van ons allemaal!’

Liebeth van Tongeren (GroenLinks):
Op bezoek in het Diemerbos: 'Hartverwarmende actie van onze boswachters. Zij beheren echte Nederlandse natuur. Laten we zorgen dat onze kids er ook nog van kunnen genieten. Natuur is van en voor iedereen. En dank voor de chocolademelk!'

Onno Hoes (VVD):
Onno Hoes, burgemeester van Maastricht en oud-gedeputeerde van Brabant: “Het toenemende verlies aan biodiversiteit is een vergeten crisis in Nederland en als voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit roep ik iedere Nederlander op zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor de natuur.”