Nieuwsbericht

Natuur ook economisch waardevol

vrijdag 12 november 2010

Natuur is waardevol. Veel mensen genieten in hun vrije tijd van de natuur en groen blijkt belangrijk voor het welbevinden en de gezondheid van mensen in de stad. Maar natuur heeft ook grote economische waarde zo blijkt uit onderzoek.

De wereld van natuurbescherming is – net als vele andere sectoren – in rep en roer vanwege alle aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. Het nieuwe kabinet heeft nog weinig affiniteit met natuur getoond. Natuur lijkt een luxe waar makkelijk op te besparen is. Natuur levert immers alleen maar kosten en geen baten is de redenering. Het project TEEB laat zien dat dit een foute visie is en – belangrijker nog – laat zien hoe je op een economisch verantwoorde manier met natuur kunt omspringen. Laat dat het kabinet inspireren en laten we de kracht benutten van de overgang van natuur naar Economische Zaken!

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Het is een vanuit de Europese Commissie nieuw ontwikkeld concept voor natuurbeheer en wordt gedragen door het omgevingsprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). De eerste benadering ervoor werd door een bankier uitgedacht. TEEB laat zien hoe de kosten en baten van natuur ten opzichte van andere vormen van landgebruik inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Vanuit deze optiek kan bijvoorbeeld duidelijk gemaakt worden dat verdere investering in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ook economisch gezien zinvol is: de baten voor gezondheid, opvangen van klimaatverandering, recreatie en toerisme zijn veel groter dan de kosten. Voor Nederland moet dit nog worden doorgerekend, maar in andere delen van de wereld zijn de natuurbaten al vaak genoeg duidelijk geworden!

De leefgebiedenbenadering voor soortenbescherming in Nederland is eigenlijk al een voorbeeld waarin natuurbescherming binnen het bredere kader van maatschappelijke ontwikkeling wordt geplaatst. De Vlinderstichting heeft zich hard ingezet om deze benadering vorm te geven. In Noord-Brabant en Limburg wordt er al succesvol mee gewerkt. Het is nu zaak dat ook het Rijk er de waarde van inziet en het niet alleen als luxe, maar ook als noodzaak beschouwt. Dit najaar zijn diverse rapportages gereed gekomen: niet alleen voor ecologen en economen maar juist ook voor beleidsmakers en zakenlieden. Ook de website van de studie is gereed gemaakt voor een breder publiek. Maak er gebruik van.