Nieuwsbericht

Natuurbeheer geen nieuw fenomeen

woensdag 27 april 2011

De Vaste Kamercommissie Economie, Landbouw en Innovatie voelde afgelopen week staatssecretaris Bleker aan de tand over het natuurbeleid. Een deel van de kamer onderstreepte het belang van beheer, gesterkt door een groot artikel in de NRC over de vierentwintig bedreigde soorten bij Staatsbosbeheer.

Bleker gaf onder andere aan dat Staatsbosbeheer een forse financiële taakstelling heeft en verwijst daarmee naar de bezuiniging van meer dan 50% die hij via deze organisatie wil binnenhalen. Tegelijkertijd werd door hem opgemerkt dat “beheer een nieuw fenomeen is”, waardoor duidelijk is dat er van dit kabinet voorlopig nog geen inhoudelijke visie mag worden verwacht op natuurbeleid.

Bekijk hier het artikel in de NRC.