Nieuwsbericht

Natuurmonumenten wil met miljoenen Nederlanders in discussie

maandag 23 mei 2011

Juridische acties kunnen nooit op zichzelf staan, maar moeten gepaard gaan met een gesprek in de samenleving. Dit stelt Jan Jaap de Graeff in Trouw naar aanleiding van de door Das & Boom in Brussel ingediende bezwaren tegen het natuurbeleid van dit kabinet. Willen we dat dier- en plantensoorten uitsterven? Accepteren we de verwaarlozing van recreatie en toerisme op ons platteland?

Het kabinet beroept zich telkens op het nakomen van internationale verplichtingen, maar handelt er duidelijk niet naar. Natuurorganisatie Das&Boom vecht daarom het kabinetsbeleid aan in Brussel. Volgens de directeur van Natuurmonumenten is het niet goed om álle kaarten te zetten op de Europese beschermingsplicht van flora en fauna, omdat het héle platteland te lijden heeft onder de bezuinigingsplannen. Structuurversterking van landbouwgebieden waar een streep door gaat. Fiets- en wandelpaden waarvan de aanleg niet doorgaat. Landschappen worden verwaarloosd… Een overwinning bij het Europese Hof van Justitie zou er ook toe kunnen leiden dat het grote publiek zich van de natuur vervreemdt. Terwijl de natuurbeweging juist de steun van dat grote publiek hard nodig heeft. Natuurmonumenten wil de discussie met miljoenen Nederlanders wel aangaan.

Lees het volledige opinieartikel in Trouw>>