Nieuwsbericht

Natuurvrijwilligers willen door!

vrijdag 13 september 2013

Donderdag 12 september overhandigde Marieke van der Werf, directeur Landschapsbeheer Nederland, het eerste exemplaar van het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma. In het boekje vertellen vrijwilligers over hun werk in de natuur.

Van der Werf: “De inzet van vrijwilligers bij onderhoud van natuur en landschap is, zeker in deze tijden, onmisbaar. Gelukkig groeit hun aantal nog steeds. Van de overheid vragen we om deze 'mantelzorgers van het landschap' ruimte te bieden en de noodzakelijke ondersteuning in stand te houden. Het was goed om te horen dat de staatssecretaris hier oog voor heeft en het pleidooi van de vrijwilligers meeneemt in haar overwegingen.” Binnenkort ontvangen ook Kamerleden en provinciale bestuurders het boekje. Van der Werf: “We willen dit thema nadrukkelijker op de politieke agenda.”

Groene vrijwilligersorganisaties zijn noodzakelijk voor goed, veilig en op elkaar afgestemd natuur- en landschapsonderhoud. Ze stellen deugdelijk materieel ter beschikking aan vrijwilligers en leren hen natuur en landschap op een constructieve en veilige manier te onderhouden en te beheren. Mensen vinden dit leuk, zijn actief bezig in landschap en natuur en blijven betrokken bij hun leefomgeving.

Groen en Doen
In het boekje ‘Ik wil dit blijven doen!’ komen vrijwilligers die actief zijn in Groen en Doen-projecten in beeld en aan het woord. Groen en Doen is in 2012 opgestart door het Ministerie van Economische Zaken met als doel meer burgers te betrekken bij landschap en natuur. Groen en Doen is vooral gericht op voorlichting en educatie van vrijwilligers, waardoor zij deskundig en veilig kunnen werken in landschap en natuur. Landschapsbeheer Nederland voert samen met De12Landschappen, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) diverse Groen en Doen-projecten uit. Samen leidden de Groen en Doen-partners al duizenden vrijwilligers op. Groen en Doen wordt uitgevoerd in samenwerking met GreenWish die sinds 2012 via vouchers en prijsvragen enkele honderden lokale groene burgerinitiatieven ondersteunt. Wil u zelf in aanmerking komen voor ondersteuning ga dan naar de website.

GroenEnDoen landschapsbeheer vrijwilligers