Nieuwsbericht

Nectarkroegen opgeruimd

vrijdag 7 september 2018

Van 26 juli tot begin september hebben ze gestaan in het Kootwijkerzand: nectarkroegen. Samen met Staatsbosbeheer hebben we ze nu opgeruimd. De vliegtijd kleine heivlinder is vrijwel voorbij, en door de regen staat hier en daar heide in bloei. De natuur heeft onze hulp nu niet meer nodig!

Wat zijn nectarkroegen?

Nectarkroegen op het Kootwijkerzand Nectarkroegen op het Kootwijkerzand

In de droge zomer van 2018 werd er een bijzondere actie op touw gezet voor een zeer zeldzame vlinder. Op het droge stuifzand van het Kootwijkerzand legde De Vlinderstichting 'nectarkroegen' aan: bakken met bloemen vol nectar. Deze tijdelijke bloemrijke plekken moesten de zeldzame en ernstig bedreigde kleine heivlinder in het terrein houden. De angst bestond dat hij door de droogte en het gebrek aan nectar het leefgebied zou verlaten en zou uitsterven Nederland. Ook in de rest van Noordwest-Europa is deze vlindersoort zeer zeldzaam.

Waarom nectarkroegen?

Kleine heivlinders houden best van droogte. Maar door de langdurige droogte van 2018 was vrijwel alle struikheide verdroogd en kwam niet of nauwelijks in bloei. Struikheide is de belangrijkste bron van nectar voor de vlinders en zonder nectar kunnen zich niet voortplanten. Een zorgelijke situatie dus, en daarom besloot De Vlinderstichting in overleg met Staatsbosbeheer tijdelijke voedselvoorzieningen te plaatsen: de nectarkroegen. 

Lees meer over de nectarkroegen

Hebben de nectarkroegen gewerkt?

Kleine heivlinder in de nectarkroeg Kleine heivlinder in de nectarkroeg

Op 2 augustus, precies 1 week na het plaatsen van de nectarkroegen, werd de eerste kleine heivlinder in de nectarkroeg gezien. Goed nieuws, dat beketent dat de vlinder zijn leefgebied niet heeft verlaten! Ook in de weken erna werden verschillende kleine heivlinders gezien in de nectarkroegen. Zelfs een parend stellentje: dat wijst dus op voortplanting! En die voortplanting is onmisbaar voor het voortbestaan van de kleine heivlinder. 

Zeldzame vlinders

Daarnaast werden er veel andere zeldzame vlinders in de nectarkroegen gezien zoals de kommavlinder, de heivlinder en het scheefbloemwitje. De nectarkroegen hebben dus vele vlinders geholpen de barre omstandigheden te overleven.  

Waarom weghalen?

De vliegtijd van de kleine heivlinder is voorbij, dus er is geen noodzaak meer voor de nectarkroegen als tijdelijke noodoplossing. De planten in de nectarkroegen horen daar niet thuis en gelukkig is nu ook hier en daar struikhei in bloei gekomen. Daarom is besloten om nu, na ruim 5 weken, de nectarkroegen weg te halen. 

Is de kleine heivlinder gered?

De nectarkroegen worden opgeruimd De nectarkroegen worden opgeruimd

Of de kleine heivlinder de droogte heeft overleefd is nog niet helemaal zeker. Dat zien we pas volgend jaar, als de vlinders weer uit de pop kruipen. Op dit moment zitten de rupsen van de kleine heivlinder verstopt in het Kootwijkerzand en gaan ze de winter tegemoet. De Vlinderstichting blijft de situatie nauwgezet volgen. 

 

Bekijk ook de filmpjes over de nectarkroegen

 

 

droogte KleineHeivlinder klimaatverandering Kootwijkerzand nectarkroeg Staatsbosbeheer