Nieuwsbericht

Nico de Haan: Het primaat ligt weer bij de landbouw; natuur en burger zijn de dupe.

dinsdag 3 mei 2011

Hoe komt het dat staatssecretaris Bleker boeren betere natuurbeheerders vindt dan natuurbeherende organisaties? Waar Staatsbosbeheer de belastingbetaler 175 euro per hectare natuur kost, kost een boerenhectare gemiddeld 400 euro Europese subsidie (via onze belasting). Agrarisch natuurbeheer kost de belastingbetaler nog eens 1100 euro per hectare. En dat levert volgens het Natuur- en milieuplanbureau ook nog veel minder natuur op dan bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of de Landschappen.
Lees het hele opiniestuk van Nico de Haan in de Trouw van 27 april.