Nieuwsbericht

Nieuw beleid: ramp voor natuur

woensdag 1 december 2010

Het zal niemand zijn ontgaan: Nederland gaat bezuinigen. Uiteraard zal ook de natuur er niet aan ontkomen. In totaal zal er de komende jaren 2% op de totale rijksuitgaven worden gekort. Als je de (anti)natuurmaatregelen op een rijtje zet, blijkt dat daar bijna 40% bezuinigd zal worden. Dat is bijna twintig maal meer dan gemiddeld! Voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zouden de bezuinigingen zelfs op kunnen lopen tot 80%. Het nieuwe beleid is desastreus voor de natuur.

Als de maatregelen worden aangenomen in de Tweede Kamer zal dat betekenen dat de kwaliteit van veel natuurgebieden achteruit zal gaan. Er komt veel minder geld voor het beheer en dit zal ten koste gaan van de biodiversiteit. Ook de vlinders zullen harde klappen krijgen. Naast de achteruitgang van kwaliteit van terreinen zullen ook geïsoleerde vliegplaatsen niet worden verbonden. Met name de kwetsbare en weinig mobiele soorten zullen hiervan te lijden hebben. Niet alleen de natuur zal de bezuinigingen merken, maar ook wij mensen. Doordat er veel minder geld aan beheer en toezicht kan worden besteed zullen veel terreinen niet meer toegankelijk zijn. Achterstand in beheer zal leiden tot onveilige situaties en de enige optie die terreinbeheerders dan nog hebben is het afsluiten van natuurterreinen.

De inspanningen van de afgelopen jaren om rondom het stedelijk gebied meer groene recreatiemogelijkheden te maken, worden ook getroffen door de bezuinigingen. In die gebieden is al veel geinvensteerd en dat geld wordt met de voorgestelde maatregelen dus gewoon weggegooid. Datzelfde geldt ook voor het stoppen met de ontwikkeling van de robuuste verbindingszones. Al vele miljoenen zijn hierin gestoken, maar die zijn nauwelijks iets waard als de verbindingen niet worden afgemaakt. Slecht dus voor de natuur en slecht voor de economie! Inmiddels wordt steeds duidelijker welke economische waarde de natuur heeft. In recente studies blijkt dat natuur veel ecosysteemdiensten levert, die miljarden waard zijn. Dat zien we ook in Nederland. In veel streken hier leven veel meer mensen van natuur en recreatie dan van de landbouw.

Kan er dan helemaal niet op natuur worden bezuinigd? Jazeker wel. Als we bijvoorbeeld kijken naar die robuuste verbindingszones, dan zijn er best mogelijkheden om de komende jaren op de aanleg daarvan te bezuinigen. Door goed te kijken waar nu de grootste knelpunten liggen en deze eerst aan te pakken kunnen andere delen, die minder urgent zijn, in tijd naar achteren schuiven. Ook op de detailinvulling van de Robuuste Verbindingen kan worden bespaard. Door maatwerk te leveren kan met minder geld toch gekomen worden tot een goede verbinding voor plant en dier. Dat is veel beter voor de natuur dan het rigoureus schrappen van deze verbindingen zoals deze regering voorstelt.

Het lijkt er op dat de gevolgen van de bezuinigingen voor natuur, mens en economie nog nauwelijks tot de bevolking is doorgedrongen. Van grootschalig protest blijkt nog maar weinig. We zullen de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken dat dit zo echt niet kan. Laat de regering met een visie komen op natuur in Nederland en niet alleen maar, zonder argumenten, snoeien, hakken en kappen. Hoe meer mensen deze boodschap naar buiten brengen, hoe groter de impact is. Wat nu in een paar jaar wordt weggegooid, doet er vele jaren over om weer te herstellen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor onze kinderen!