Nieuwsbericht

Nieuw: Landschapsveiling voor vlinders

vrijdag 4 maart 2011

Op de landelijke vlinderdag, die zaterdag 5 maart in de Junushoff in Wageningen wordt gehouden, zal voor het eerst een landschapsveiling voor vlinders worden gehouden. In het kader van de campagne Tien voor 12 kunnen belangstellende bieden op beheermaatregelen voor zeldzame en bedreigde vlinders.

Twaalf soorten dagvlinders komen in Nederland op minder dan tien plaatsen voor. Om deze soorten betere overlevingskansen te geven is de campagne Tien voor 12 gestart. De komende tien jaar zullen er maatregelen genomen worden waardoor de soorten op meer plekken duurzaam kunnen voortbestaan. In de campagne Tienvoor12 zijn we hard op zoek naar financiële ondersteuning voor vlinders. Op de Landelijke Vlinderdag zal, in samenwerking met TripleE, een landschapsveiling voor vlinders worden georganiseerd. U kunt hier bieden op beheermaatregelen die nodig zijn voor de meest bedreigde soorten. De hoogste bieder ‘adopteert’ een beheermaatregel voor een vlindersoort. Met het geld kunnen we daadwerkelijk wat voor de vlindersoorten betekenen. De gelukkige wordt, door medewerkers van De Vlinderstichting, uitgenodigd om ook zelf de zeldzame soorten te gaan bekijken of om mee te gaan als er voor die soort aan de slag gegaan wordt. Voor elke aankoop geldt dat u het beheer en onderhoud ‘adopteert’ en u dus niet letterlijk de eigenaar wordt van het betreffende element. Dat blijft altijd de natuur- of landschapsorganisatie of de particuliere grondeigenaar. We hopen op een zeer succesvolle veiling.

Komt allen en biedt mee voor de vlinders!
Junushoff Wageningen, 10.00 – 16.00 uur. De Landschapsveiling vindt plaats om 13.20 uur.