Nieuwsbericht

Nieuwe iepen dankzij ‘Sporters voor Natuur’

vrijdag 11 maart 2016

Op 9 maart werd door wethouder Gerdo van Grootheest van Maastricht een steeliep geplant in het Jekerdalpark. De Vlinderstichting en de gemeente Maastricht willen met de aanplant van elf iepen extra aandacht besteden aan de zeldzame iepenpage. De aanplant is mogelijk geworden door crowdfunding.

De iepenpage is ernstig bedreigde vlinder in Nederland. Tot 2012 waren er slechts twee vindplaatsen van deze bijzondere vlinder bekend in Nederland in de omgeving van Heerlen. De laatste jaren worden, door gericht onderzoek, nieuwe populaties ontdekt. Recent is bekend dat in Maastricht een aantal iepen staan waar nog iepenpages leven, en ook op de Pietersberg komen ze nog voor. Het iepenlint door het Jekerdal zal de verbinding vormen tussen deze populaties. De iepenpage komt vooral voor op de overgang van lössgrond naar het beekdal. Een plek waar naast populieren en elzen ook iepen en lindes thuishoren.

De iepenpage zet haar eitjes af op de buitenste twijgen van de boomkruin van iep, de waardplant van deze vlindersoort. De soort overwintert als ei en komt in het vroege voorjaar uit op het moment dat de boom begint te bloeien. De rupsen leven eerst in de bloemknoppen, later ook van het blad. De vlinders eten onder andere honingdauw en zijn dan ook vaak bovenin de kruinen te vinden. Een belangrijke nectarplant voor de vlinder is linde, die in juni, juli bloeit en veel nectar biedt aan vlinders, maar ook aan bijen.

Door de iepziekte in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn veel iepen verdwenen. De verspreiding van deze ziekte vindt plaats door de iepespintkever. Langs de Jekeroever nabij de Prins Bisschopsingel staan twee grote iepen die de epidemie hebben doorstaan. Uit nadere determinatie bleek dat het hier gaat om de steeliep (Ulmus laevis), ook wel fladderiep genoemd. De iepespintkever is niet geïnteresseerd is deze soort waardoor de boom ontsnapt aan de iepziekte. De laatste jaren heeft de gemeente Maastricht op meerdere plaatsen nieuwe steeliepen aangeplant zoals bijvoorbeeld voor het provinciehuis. Steeliep hoort ook van nature thuis in deze omgeving.

Om de iepenpage een extra impuls te geven heeft Sander Turnhout in het kader van ‘Sporters voor natuur’ geld ingezameld voor het versterken van het leefgebied van de vlinder in het Jekerdal. Hij deed op augustus 2015 mee aan de IronMan thriatlon: 3,8 kilometer zwemmen in open water, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Hij heeft deze grote inspanning, ondanks een zware val, toch tot een succesvol einde gebracht. Met het sponsorbedrag dat hij hiermee ophaalde kunnen door De Vlinderstichting 10 nieuwe steeliepen geplant worden in het Jekerdalpark. De gemeente Maastricht heeft nog een extra iep ter beschikking gesteld. Door de aanplant van deze iepen zal voor de vlinder een betere verbinding ontstaan tussen het Jekerdal en de St. Pietersberg. Hopelijk is de toekomst voor de iepenpage in Maastricht hiermee gewaarborgd.

Iepenpage Limburg