Nieuwsbericht

Nieuwe Kijk op exoten

vrijdag 29 januari 2016

Er zijn nogal wat planten en dieren uit verre streken die zich de laatste tientallen jaren in ons land hebben gevestigd. Sommige breiden zich zo hard uit dat het een probleem vormt voor de inheemse soorten. Dit noemen we invasieve exoten. Er is een nieuwe nieuwsbrief verschenen met interessante bijdragen over allerlei soorten.

Geen aandacht voor vlinders in dit nummer, maar je kunt wel meer te weten komen over de Japanse oester, paddenstoelen als roze sparrenhoutzwam en kamelenmestspikkelschijfje. Ook wordt ingegaan op de muntjak, een kleine hertensoort die steeds meer wordt gezien hier. Er wordt gevraagd speciaal op deze exoot te letten en de waarnemingen ervan door te geven. Je kunt lezen hoe je de muntjak kunt herkennen. Er wordt nog meer om medewerking gevraagd, want RAVON zou graag op de hoogte zijn van iedere uitzetting die plaatsvindt. Er zijn en worden nogal veel amfibieën en reptielen door particulieren uitgezet in de Nederlandse natuur. Sommige voelen zich zo goed thuis dat ze sterk toenemen en als invasieve exoot kunnen worden gekenschetst.
Prachtriet, casarca en exotische galwespen completeren deze boeiende nieuwsbrief, die u hier kunt downloaden.

exoten nieuwsbrief Ravon