Nieuwsbericht

Nieuwe libellentellers gezocht

woensdag 17 maart 2010

Jaarlijks worden meer dan 400 libellenroutes geteld door vrijwilligers. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op! Maar tegelijkertijd blijven we zoeken naar mogelijkheden om het meetnet verder te versterken.

Uit het kaartje hiernaast blijkt bijvoorbeeld dat er nog enkele regio’s zijn waar geen algemene libellenroutes liggen. Deze ‘witte gebieden’ zouden we graag opvullen.
Ook voor de soortgerichte routes hebben we nog wensen. Voor hele zeldzame soorten zoals de speerwaterjuffer en de gewone bronlibel willen we het liefst alle populaties volgen door middel van een monitoringroute. Hiervoor zijn nog enkele tellers nodig. Voor minder zeldzame soorten van de Rode Lijst streven we naar een goede steekproef, evenwichtig verdeeld over het verspreidingsgebied. Nieuwe routes zijn in heel Nederland welkom, maar in sommige regio’s éxtra belangrijk.
Hieronder staat een overzicht van de wensen die we hebben voor extra soortgerichte routes.

bandheidelibel
Iedereen die een populatie van deze soort weet in zijn of haar omgeving en deze ook wil monitoren, kan zich melden bij De Vlinderstichting.
glassnijder
Nieuwe routes zijn welkom, vooral bij populaties op de zandgronden. Deze soort kan ook goed met een algemene telroute geteld worden.
beekoeverlibel
Iedereen die een populatie van deze soort weet in zijn of haar omgeving en deze ook wil monitoren, kan zich melden bij De Vlinderstichting.
groene glazenmaker
Nieuwe routes zijn welkom, vooral in Groningen, Friesland, Zuid-Holland en het Vechtplassengebied.
bosbeekjuffer
In de provincie Noord-Brabant ligt een aantal beken met grote populaties van deze fraaie soort. Wie wil deze routes tellen?
hoogveenglanslibel
Voor deze bijzondere soort zijn we op zoek naar tellers in Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente.
bruine korenbout
Nieuwe routes zijn welkom, vooral bij populaties op de zandgronden. Deze soort kan ook goed met een algemene telroute geteld worden.
speerwaterjuffer
Tellers worden gezocht voor verschillende locaties in Noord-Brabant en het Haaksbergerveen.
gevlekte witsnuitlibel
Met name voor de natuurgebieden Alde Feanen, Brandemeer, Teeselinkven, Lonnekermeer en De Weerribben worden tellers gezocht.
vroege glazenmaker
Nieuwe routes zijn welkom, vooral bij populaties op de zandgronden. Deze soort kan ook goed met een algemene telroute geteld worden.
gewone bronlibel
We zijn nog op zoek naar tellers voor de populatie in Nationaal Park De Meinweg.

Heeft u een andere suggestie voor een soortgerichte of algemene route? Neem dan contact op met De Vlinderstichting.

Heeft u belangstelling voor het tellen van een algemene of soortgrichte libellenroute, neemt u dan contact op met Tim Termaat van De Vlinderstichting.