Nieuwsbericht

“Nieuwe uitsterfgolf vlinders op komst”

maandag 10 januari 2011


“De plannen voor extreme bezuinigingen op de natuur zullen leiden tot het verdwijnen van vlindersoorten”, waarschuwt Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting, in zijn nieuwjaarstoespraak. Vanaf 1940 zijn al 17 soorten dagvlinders uitgestorven in Nederland. Van de overgebleven 54 soorten worden er 30 bedreigd. “Mede door het goede natuurbeheer door organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen is de laatste twintig jaar maar één soort verdwenen. Als de voorgestelde kortingen op het natuurbeheer doorgaan zullen we echter de komende jaren zeker meer vlinders verliezen”, aldus Verstrael.

De afgelopen jaren is er door de overheid en natuurbeherende instanties succesvol geïnvesteerd in de natuur. Door verdroging en vermesting was veel variatie uit natuurterreinen verdwenen. Herstelmaatregelen en doordacht beheer hebben ervoor gezorgd dat heideterreinen en bloemrijke graslanden weer van betere kwaliteit zijn. Het herstel is echter nog lang niet voldoende, zoals vele rapportages keer op keer laten zien. Voor de verdwenen dagvlindersoorten komen deze maatregelen helaas te laat. Nederland behoort inmiddels dan ook tot de minst vlinderrijke landen in Europa. De andere bedreigde vlindersoorten hebben zich, met uitzondering van de grote ijsvogelvlinder, tot nu toe weten te handhaven. “Iedereen kan daarom nu nog genieten van spiegeldikkopjes in Noord-Brabant, grote parelmoervlinders op de Waddeneilanden en veenvlinders in Drenthe. Maar hoe lang nog? Want voor hun voortbestaan is een goed natuurbeheer gebaseerd op gedegen kennis over de soorten essentieel”.

In november startte De Vlinderstichting haar campagne ‘Tien voor 12’, bedoeld om, ook met particulier initiatief, het rendement van de gedane en geplande (overheids)investeringen verder te vergroten. “Twaalf vlindersoorten hebben nu minder dan tien vliegplaatsen in Nederland. Als deze gebieden niet meer adequaat kunnen worden beheerd zullen we de komende jaren zeker vlindersoorten kwijtraken”, volgens Verstrael. Als er zo sterk gekort wordt op het natuurbeheer, worden beheerders gedwongen om veel grootschaliger en uniformer te werken. Voor een specialist als onze grote vuurvlinder betekent dit dat hij uit Nederland en daarmee uit de hele wereld zal verdwijnen. Deze kwetsbare situatie geldt ook voor andere ernstig bedreigde soorten. Verstrael: “Niet alleen tijger en ijsbeer hebben onze aandacht nodig, diverse van onze eigen vlindersoorten kunnen door dit kabinetsbeleid zomaar voorgoed verdwijnen!”.