Nieuwsbericht

Nieuwe vliegplaats kempense heidelibel

woensdag 25 september 2013

Op 7 september ontdekten Ana Tratnik en vier andere libellenliefhebbers enkele Kempense heidelibellen in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Een bijzondere vondst, omdat uit Nederland slechts een kleine populatie bekend was in de Kempen, op de grens met Belgiƫ.

Buiten de Kempen zijn waarnemingen zeer beperkt. Af en toe wordt de soort elders in Zuidoost-Brabant en aangrenzend Limburg gezien en tweemaal is een zwerver waargenomen: op de Hoge Veluwe in 2008 en bij Zwolle in 2011. Vervolgonderzoek door meerdere waarnemers in Nationaal Park Weerribben-Wieden wijst nu echter uit dat het hier om enkele tientallen dieren gaat, verspreid over tenminste acht locaties. Het lijkt hier dus om voortplanting te gaan. De kempense heidelibel staat op de Rode Lijst als ‘Ernstig bedreigd’. Komende jaren zal moeten uitwijzen of de soort in staat is een stabiele populatie op te bouwen in de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel en wie weet ook in aangrenzend Friesland. De soort is nog steeds actief, dus het loont nog de moeite om in deze gebieden te gaan zoeken!

KempenseHeidelibel RodeLijst weerribben Wieden