Nieuwsbericht

Nog steeds libellen

maandag 31 oktober 2016

We krijgen momenteel bij De Vlinderstichting veel reacties via e-mail en de sociale media van mensen die verrast en verbaasd zijn dat ze zo laat toch nog een libel of juffer zien. Het is toch al eind oktober? Die verbazing is niet gek, maar ieder jaar zijn er tot laat wel libellen te zien. Tot het echt gaat vriezen zijn nog diverse soorten actief.

Verreweg de meest gemelde soort op Waarneming en Telmee is de bruinrode heidelibel. Deze is nog volop aanwezig en is ook een opvallende libel. Ze zitten vaak op kale plekken, bijvoorbeeld muurtjes, paaltjes of zitbankjes om daar te zonnen en op te warmen en dan vallen ze erg op. De mannetjes zijn rood van kleur, hoewel zo laat in het jaar de kleur steeds donkerder wordt en bijna bruin. Vrouwtjes zijn altijd bruinig. Ook de steenrode heidelibel is er nog, maar deze wordt veel minder waargenomen dan zijn bruinrode broertje. De meldingen van dit weekend van bloedrode heidelibel zijn twijfelachtig, want deze soort is meestal rond deze tijd niet veel meer aanwezig en deze waarnemingen moeten nog worden nagevraagd en gevalideerd. Andere grotere libellen die je nu nog kunt zien zijn blauwe glazenmaker en paardenbijter. Die laatste kun je, soms met meerdere bij elkaar, zien jagen langs bosrandjes. Regelmatig kun je ze ook in een tak zien hangen.

Ook juffertjes, de kleinere libellen, zijn er nog. De bruine winterjuffer blijft nog maandenlang, want deze overwintert als libel. Ze zwerven nu naar ruigere plekken waar ze wegkruipen om zo de winter door te komen. In het voorjaar worden ze weer actief en gaan ze weer naar de wateren waar ze zich voortplanten. Ook pantserjuffers worden nog wel gezien, de tengere pantserjuffer, maar vooral de houtpantserjuffer. Deze zijn nog te zien totdat het echt koud wordt, want dan sterven ze. Deze soort is in de winter alleen aanwezig als eitje. Die eitjes worden door de vrouwtjes in de takken van bomen geboord. Die takken hangen boven het water. Na de winter, in maart en april, komen de larven uit het ei en laten zich in het water vallen waar ze zich verder ontwikkelen tot libel. In juli komen de eerste verse dieren dan weer tevoorschijn.

Ook de komende zachte en zonnige dagen zullen er nog libellen te zien zijn. Let er maar eens op en geef uw waarnemingen door.

BruineWinterjuffer BruinrodeHeidelibel