Nieuwsbericht

Nogmaals: distelvlinders

dinsdag 26 mei 2009

Het zal u niet ontgaan zijn dat we enthousiast zijn over de grote distelvlinder invasie van dit jaar. Doordat u in zo grote getale uw waarnemingen doorgeeft kunnen we de influx prachtig volgen. De vraag rijst dan al snel: is dit uitzonderlijk?

Vanaf 1990 kunnen we het Landelijk Meetnet Vlinders daarvoor gebruiken. Daar wordt immers wekelijks op een vaste manier geteld. De topweken voor de distelvlinder lagen in 1996 en 2003. In augustus 1996 werden de hoogste aantallen, tussen de 9 en 10 distelvlinders per route per week geteld, in 2003 waren dat er zes per week. Dat is natuurlijk heel veel. De afgelopen week werden gemiddeld drie distelvlinders per route doorgegeven. In de lijst van beste distelvlinderweken komt de afgelopen week daarmee op plaats 13. Maar die topweken in 1996 en 2003 waren wel in de zomer, dus van de tweede generatie.

Kijken we naar de influx van vlinders in mei of juni, dan verandert het beeld. We schuiven dan met de afgelopen week naar de vijfde plek. Topper was de tweede week van juni in (alweer) 1996, met 4,5 distelvlinder per route. Daar zitten we dus niet zo ver onder. We weten nog niet hoe de trek verder gaat, maar wel komen uit Zuid Europa nog steeds meldingen van forse trek, dus ook hier kunnen we nog het nodige verwachten. Het onderstaande kaartje geeft een beeld van de aantallen per route in Nederland de afgelopen week. De grootste stippen zijn routes waarop meer dan 10 distelvlinders per telling werden gemeld.

We zien dat vooral het Zuiden van het land de grote aantallen laat zien. De berichten uit het buitenland geven vaak een Noordwest gerichte trek aan en het lijkt erop dat een groot deel van de distelvlinders ten Zuiden van ons land is langs gevlogen en nu in Engeland arriveert, waar men spreekt over miljoenen vlinders. Het kaartbeeld lijkt dit te bevestigen, we zitten hier net aan de rand van de grote invasie.

Als alles zo gaat als in 2003 en 1996 dan gaan we dus in de zomer grote aantallen op de buddleia’s krijgen! Samenvattend: het is een bijzonder jaar met een grote distelvlinderinvasie, maar niet uitzonderlijk. Hij lijkt vergelijkbaar met die in 1996 en 2003. Uw tellingen zullen ons deze zomer wijzer maken! Wilt u ook meedoen aan het Landelijk Meetnet Vlinders en zo meehelpen onze vlinders te volgen, dan kun u u opgeven via telefoon of via een email aan De Vlinderstichting.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).