Nieuwsbericht

Onderzoek naar bleke grasuil en pseudo-bleke grasuil: u kunt helpen!

dinsdag 24 juli 2012

Een nachtvlindersoort die nooit met zekerheid in Nederland is vastgesteld, maar wel op Vlindernet staat is de pseudo-bleke grasuil (Mythimna favicolor). De Nederlandse naam geeft al aan dat deze soort sterk lijkt op de bleke grasuil (M. pallens), maar het niet is. Er is echter nog veel onduidelijkheid over deze soorten. Met name over het voorkomen van de pseudo-bleke grasuil (

Soort of ondersoort?
Daar komt nog bij dat de pseudo-bleke grasuil (M. favicolor) door vele wetenschappers als synoniem beschouwd wordt van de bleke grasuil (M. pallens) en daarom is er eigenlijk nooit goed naar de verschillen tussen beide soorten gekeken. Andere onderzoekers beschouwen de pseudo-bleke grasuil wel als aparte soort, maar dan alleen van ziltige of brakke moerassen en graslanden, terwijl de bleke grasuil wijder verspreid in ook andere grazige biotopen zou voorkomen.
 
Mogelijke pseudo-bleke grasuilen
Af en toe komen er waarnemingen binnen van een mogelijke pseudo-bleke grasuil. Zie bijvoorbeeld de volgende waarneming met foto van de heer Joop de Bakker uit Zeeuws-Vlaanderen. Het is echter aan de hand van een foto niet met zekerheid vast te stellen of het inderdaad om een pseudo-bleke grasuil gaat.

BlekeGrasuil PseudoBlekeGrasuil waarnemingen