Nieuwsbericht

Onderzoek voor bedreigde bruine eikenpage

woensdag 26 februari 2014

De Vlinderstichting zocht deze week eitjes van de bruine eikenpage, een vlinder die onder andere voorkomt in de duinen van PWN in Noord-Holland. De bruine eikenpage is landelijk een bedreigde vlinder, maar in de duinen van Kennemerland gaat het er nog relatief goed mee. Omdat ze vorig jaar nog maar sporadisch werden gezien, houdt De Vlinderstichting ze in 2014 extra in de gaten.

Leefgebied verdwijnt

We weten eigenlijk nog weinig van de bruine eikenpage. De vlinder zit in Nederland aan de noordgrens van zijn verspreiding, maar omdat hij vooral de schraalste plekken met kleine eikenboompjes verkiest, ziet het er ondanks de klimaatopwarming voor de bruine eikenpage niet goed uit. Door de stikstofdepositie raken we de schrale plekken overal in Europa namelijk steeds verder kwijt.

Via (studenten)onderzoek gaat De Vlinderstichting gedetailleerd kijken hoe de ontwikkeling van ei tot pop exact verloopt en hoe deze met de bladontwikkeling is gesynchroniseerd. Het kan zijn dat die timing heel gevoelig is voor de vermesting van de bodem met stikstof.

Op zoek naar eitjes

Maar eerst moesten we daarvoor op zoek naar eitjes. Vorig jaar was er maar een enkel ei gevonden, dus de verwachtingen waren niet hoog. Maar met vereende krachten vonden we er toch al snel een paar. En in de februarizon was het prettig eieren zoeken. Uiteindelijk werden het er zelfs 24. Laat het voorjaar nu maar komen!

BruineEikenpage NoordHolland PWN