Nieuwsbericht

Onderzoek voor vlinderbescherming

donderdag 20 september 2012

Met het uitspreken van zijn Inaugurele Rede ‘Metamorfose – vlinders in een veranderend landschap’ heeft Michiel Wallis de Vries van De Vlinderstichting zich nu officieel gepresenteerd als buitengewoon hoogleraar aan de Wageningse Universiteit. Hij zal daar bij de Leerstoelgroep Entomologie onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van ‘Ecologie en bescherming van insecten’.

De insectenwereld is dus ongekend soortenrijk: 60% van alle diersoorten op aarde zijn insecten. Ze zijn onmisbaar in ecosystemen, bijvoorbeeld als voedsel voor andere dieren of als bestuivers van planten. Toch is er in het kader van natuurbescherming nog maar weinig over bekend. Met het instellen van de Leerstoel ‘Ecologie en bescherming van insecten’ willen De Vlinderstichting en Wageningen Universiteit dit kennisgat dichten. Het onderzoek richt zich met name op vlinders, als indicatorsoorten voor veranderingen in onze omgeving. Deze worden vooral veroorzaakt door klimaatverandering, teveel aan stikstof en door veranderend landgebruik.

De leerstoel is ingesteld voor vijf jaar. De Vlinderstichting hoopt in deze periode veel nieuwe inzichten uit het onderzoek op te kunnen doen waardoor vlinders en andere insecten beter beschermd kunnen worden.
 
Lees een samenvatting van de oratie.
Lees de oratie.

Biodiversiteit klimaat MichielWallisDeVries WUR