Nieuwsbericht

Ook nachtvlinders laten op zich wachten

vrijdag 29 maart 2013

Behalve zo nu en dan een kleine vos worden er, door het aanhoudende koude weer, erg weinig dagvlinders gezien. Maar ook nachtvlinders worden maar nauwelijks gemeld, op een enkele voorjaarsspanner en winteruil na.

Vorig jaar was maart extreem warm en dus ook niet maatgevend, maar toen waren er meer dan 5000 nachtvlindermeldingen op waarneming.nl en telmee. In maart van dit jaar nog geen 1400. Als we kijken naar het aantal doorgegeven individuen, dan is het verschil nog groter, bijna 24.000 in 2012 en niet eens 5000 dit jaar. De nachtvlinders vliegen vooral in niet al te koude nachten en nu we bijna elke nacht temperaturen onder nul hebben zijn de al aanwezige vlinders minder actief. Ook zijn er erg veel vlinders die normaal gesproken in de loop van maart uit de pop komen en nu daar maar even mee wachten. De meest gemelde soort in de afgelopen weken is de grote voorjaarsspanner. Deze komt al vanaf januari uit de pop. In maart 2013 zijn er 281 meldingen van deze vlinder en in totaal zijn er ruim 770 geteld. In maart vorig jaar ging het om bijna 500 meldingen en meer dan 1800 vlinders.

De voorjaarsuilen, waarvoor door De Vlinderstichting dit jaar extra aandacht is gevraagd, doen het tot nu toe erg slecht. Ondanks dat er door veel mensen en in het hele land gestroopt wordt blijven de aantallen sterk achter. Van de kleine voorjaarsuil zijn er in 2013 nog maar 23 vlinders gemeld, tegen 4883 in maart vorig jaar. Bij de variabele voorjaarsuil zijn dat respectievelijk 12 tegen 762, de tweestreepvoorjaarsuil 17 tegen 1047 en van de dubbelstipvoorjaarsuil zijn er dit jaar 13 gemeld terwijl in maart 2012 er al meer dan 600 waren gezien. Het is zeker de moeite waard om de komende weken opnieuw te stropen, want zodra er warmere nachten komen zullen de voorjaarsuilen massaal uit de pop kruipen. Niet alle nachtvlinders deden het slecht in deze maart. Van de wachtervlinder waren er meer meldingen in 2013 dan in 2012 en ook het aantal doorgegeven vlinders lag met 1357 iets hoger dan de 1198 vorig jaar. Er waren ook wat meer meldingen van de zwartvlekwinteruil, maar het aantal vlinders dat werd doorgegeven lag een fractie lager. Deze twee uilen zijn al in november of december uit de pop gekropen en zijn dus de hele winter al als vlinder aanwezig. Ondanks de kou kunnen ze op een gegeven moment toch actief worden.

GroteVoorjaarsspanner KleineVoorjaarsuil Stropen Voorjaar Wachtervlinder Zwartvlekwinteruil