Nieuwsbericht

Op zoek naar kadavers, poep, bloedende bomen en meer

zondag 14 maart 2021

Fladderend van bloem tot bloem. Zo kennen we veel vlinders op zoek naar nectar. Maar soms leven vlinders ook van hele andere dingen en voeden ze zich met mineralen uit vochtige plekken en sap van bloedende bomen. Of ze komen naar de grond om te drinken van kadavers, uitwerpselen en soms zelfs bezwete mensen. Belangrijk dus om te zorgen dat dat aanwezig is.

Vlinders zijn vaak op bloemen te vinden. Maar dat is niet de enige plek of voedselbron waarop je ze kan aantreffen. Veel vlinders kunnen met hun roltong vocht tot zich nemen. Die roltong is nog het meest te vergelijken met een rietje: een lang holle buis waarmee vlinders kunnen drinken. En weer onder hun kop kunnen oprollen zodat hij niet in de weg zit bij het vliegen.

Natuurlijke kringloop

Atalanta op het kadaver van een wisent Atalanta op het kadaver van een wisent

Een aantal vlindersoorten wordt vaak gezien op kadavers van dode dieren. Onlangs nog werden verschillende vlinders aangetroffen op dode wisenten in natuurgebied De Maashorst. Kadavers die in het gebied worden opgenomen in de natuurlijke kringloop van leven en dood. Daarin zitten mineralen (als natrium en kalium) en aminozuren die vlinders als brandstof gebruiken of nodig hebben.

Mineralen

Het verschilt natuurlijk per vlinder, maar ook ‘gistend’ fruit, sapstromen uit de wonden van ‘bloedende’ bomen en mest van paarden en runderen bijvoorbeeld, worden op die manier gebruikt (als voedsel). Ze drinken dan van het sap van overrijpe vruchten of likken vocht van de grond. Hoewel rijk in suikers, bevat nectar niet altijd de essentiële voedingsstoffen die voor sommige vlinders belangrijk zijn om zich voort te kunnen planten. Vooral mannetjesvlinders zijn daarom soms op vochtige bodems te vinden, op zoek naar mineralen. De extra mineralen worden tijdens de paring doorgegeven aan vrouwtjesvlinders. Daarmee verbeteren ze de overlevingskansen van de vlindereitjes en daarmee de kansen van nieuwe generaties.

Een vlinder op je hand?

De atalanta en gehakkelde aurelia staan bekend om het opnemen van voedingsstoffen die niet in bloemen zitten. Ook zeldzamere vlinders zoals de  kleine ijsvogelvinder en de grote weerschijnvlinder zijn er van afhankelijk.

Verder is het drinken van zweet (natrium!) niet ongebruikelijk voor vlinders. Dat is dan ook de reden dat ze tijdens hete zomerdagen wel eens op je hand of schouder landen. Allemaal in de zoektocht naar mineralen die de vlinders nodig hebben.

Op eigen vleugels

Er zijn vlindersoorten die nauwelijks nectar of voedsel tot zich nemen. Soms hebben ze als rups al zoveel gegeten, dat ze tijdens hun (meestal korte) vlinderleven geen voedsel meer nodig hebben. Maar er zijn dus ook vlindersoorten die om specifieke voedselbronnen vragen die langdurig aanwezig moeten zijn.

Onmisbaar

Soms als aanvullende brandstof, soms zelfs als onmisbare voedselbron. Daarvoor is het van levensbelang dat natuurlijke processen als het laten liggen van kadavers en aanwezigheid van mest, (gistend) fruit en bloedende bomen, meer ruimte in de natuur krijgen. Hierdoor kunnen vlinders zich handhaven of weer opnieuw vestigen. Dankzij voldoende vocht, mineralen en aminozuren in de natuur.

Wild van Vlinders

Heideblauwtjes op poep. Heideblauwtjes op poep.

ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting werken aan herstel van vlinders in een natuurlijker landschap. Samen met eigenaren en beheerders van (natuur)gebieden. Dat doen we met steun van de provincie Noord-Brabant. Onder de noemer van ‘Wild van Vlinders’:

  • worden natuurlijke bosranden en kruidenrijke graslanden hersteld;
  • realiseren we verbindingen tussen leefgebieden
  • brenge we het natuurlijk waterpeil terug;
  • planten we meer vruchtdragende bomen en struiken
  • en doen we vlindervriendelijk beheer in terreinen met (grote) grazers.

Bijkomend voordeel is ook dat de eisen die dagvlinders aan hun omgeving stellen, overeen komen met die van nachtvlinders, wilde bijen en andere insecten. Zo profiteren dus veel meer diersoorten mee van de uitgevoerde maatregelen.

 

Meer lezen over Wild van Vlinders

Zelf aan de slag

Grote weerschijnvlinder op bot. Grote weerschijnvlinder op bot.

Wil je ook zelf aan de slag voor vlinders? Dat kan! Laat dan je tuin wat  natuurlijker door bijvoorbeeld wat rottend fruit achter te laten. Of plof gewoon eens wat langer bezweet neer in de stoel op het terras, na afloop van je hardloopronde. Wie weet komt er een vlinder van je zweet snoepen!

 

Meer tips om vlinders te helpen

Atalanta GehakkeldeAurelia GroteWeerschijnvlinder Heideblauwtje Mineralen Poep RottendFruit vlinders