Nieuwsbericht

Op zoek naar rupsen van kleine heivlinder

donderdag 25 oktober 2012

Kleine heivlinder is een van de zeldzaamste dagvlinders van Nederland en komt alleen voor op het Kootwijkerzand. Het is van belang te weten welke eisen de vlinder stelt aan haar leefgebied. Daarom is men op zoek gegaan naar rupsen.

De kleine heivlinder en de iets minder zeldzame heivlinder brengen een heel groot deel van hun leven door als rups. Van augustus, als ze uit hun ei kruipen tot het volgend jaar juni als ze verpoppen, zijn de rupsen aanwezig en ze gaan dus ook als rups de winter door. Op dit moment zijn de rupsen nog niet erg groot. Als het koud wordt gaan ze in winterrust en volgend voorjaar, als de temperatuur stijgt zullen ze weer verder gaan met eten en groeien. De rupsen zijn kieskeurig en eten het liefst schapengras en buntgras. Deze smalbladige grassen staan op droge en voedselarme plekken. Op het Kootwijkerzand komen ze regelmatig voor in de overgang van het open zand naar de wat meer begroeide delen. De kleine heivlinder heeft een voorkeur voor buntgras en de ‘gewone’ heivlinder voor schapengras. Maar op plekken waar niet veel grassen groeien zou er concurrentie kunnen zijn tussen de twee soorten. Daarom is deze zomer door Annemieke Slootweg, stagiaire bij De Vlinderstichting, onderzoek gedaan naar waar de eitjes worden afgezet.

Ze heeft dagenlang in augustus vrouwtjes van kleine heivlinder gevolgd en heeft precies aangegeven waar ze eitjes heeft afgezet zien worden. Het bleek dat de beide soorten inderdaad in elkaars buurt de eitjes afzetten, bij voorkeur op buntgras en concurrentie is dus zeker niet uit te sluiten. Op die plekken is deze week gezocht naar rupsen. Zowel van kleine heivlinder als van heivlinder zijn rupsen gevonden. Dat is een mooi resultaat want de rupsen zijn nu nog erg klein en dus moeilijk te vinden. Volgend jaar zal het onderzoek worden voortgezet en dan zijn de rupsen groter en hopelijk wat makkelijker te vinden. Interessant is om te kijken of de rupsen van de twee soorten op dezelfde plekken leven of dat er duidelijke verschillen zijn aan te tonen. Die informatie is weer van belang om te komen tot een effectieve bescherming. Er kan gericht worden gekeken op de plekken waar de kleine heivlinder de afgelopen 10 jaar is verdwenen of aan alle eisen die de soort, en dan vooral de rupsen stellen wordt voldaan.
 
De kleine heivlinder is een van de soorten uit de campagne Tien voor 12, waarbij De Vlinderstichting probeert binnen 10 jaar weer voldoende levensvatbare populaties van ernstig bedreigde soorten te krijgen. Als u de campagne wilt steunen ga dan naar de Tienvoor12 website.

Buntgras Heivlinder KleineHeivlinder Kootwijkerzand rups TienVoor12