Nieuwsbericht

Oranjetipje: net zo veel als vorig jaar, maar wel twee weken later

dinsdag 15 mei 2012

Oranjetipjes zijn onze lentebodes bij uitstek. Maar dit jaar moesten ze het doen met weinig lenteachtig weer. Veel vlinderaars maakten zich dan ook zorgen: wat gaat dit betekenen voor onze oranjetipjes.

In het Landelijk Meetnet Vlinders worden wekelijks vlinders geteld volgens een vaste methode, en het is dan ook bij uitstek het middel om dit nader te bekijken. De grafiek laat het gemiddeld aantal oranjetipjes per telling per week zien in 2011 en 2012. Vorig jaar was april zo tegengesteld aan 2012 als het maar kon: warm en zonnig toen tegen koud en regenachtig nu. Dat heeft ook zijn invloed gehad op het oranjetipje: hij vliegt nu zo’n twee weken later dan in 2011. Maar wat ook opvalt: het aantal is bijna precies hetzelfde. Oftewel: het aantal oranjetipjes komt ruwweg overeen met dat van vorig jaar, en het oranjetipje heeft dus weinig last van de kou en de regen gehad. Ze zijn alleen wat later uit de pop gekomen. Helemaal verwonderlijk is dat niet: het oranjetipje is uitstekend aangepast aan ons klimaat en kan dus met kou en regen overweg. Vervelender is het voor vlinderaars: die kijken bedrukt naar buiten als het weer eens regent. Maar missen zo dat uurtje zon waarin de vlinders toch gaan vliegen. Dit voorjaar is dan ook erger voor vlinderaars dan voor vlinders.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur en het Ministerie van EL&I. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

MeetnetVlinders Oranjetipje Voorjaar waarnemingen