Nieuwsbericht

Philips Drachten en De Vlinderstichting werken samen

dinsdag 22 januari 2013

Philips in Drachten is in het begin van 2011 gestart met het Green Site Drachten project om van Drachten de groenste Philips site te maken. Dit krijgt in 2013 onder meer vorm door het terrein beter te maken voor vlinders, in samenwerking met De Vlinderstichting.

Tot nu toe was het 'vergroenen' bij Philips Drachten vooral figuurlijk: door duurzamer te opereren. Maar in 2013 zal dat ook letterlijk groener betekenen. Philips Drachten gaat de biodiversiteit op en om het terrein verhogen, onder andere door meer vlinders aan te trekken.

Het initiatief komt uit Leaders for Nature waar gekeken wordt hoe bedrijven gebruik maken van Ecosysteemdiensten. Philips Drachten is als bedrijf afhankelijk van wat de natuur het bedrijf biedt. De meest directe link is grondstoffen om apparaten van te maken, maar ook bijvoorbeeld het water dat gebruikt wordt voor processen.

Biodiversiteitsmeting

De eerste stap was een biodiversiteitmeting op het terrein van Philips Drachten. Deze is uitgevoerd door De Vlinderstichting. Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting heeft het rapport van deze meting onlangs officieel overhandigd aan locatiemanager Rob Karsmakers.

Philips Drachten scoorde een 5- . Dat is natuurlijk nog een onvoldoende, maar al een hele mooie start om daar de komende jaren een mooie voldoende van te maken! 

Meer weten? Neem contact op met Albert Vliegenthart van De Vlinderstichting of bekijk het project.

Bedrijven Biodiversiteit Drachten Philips